Освітні програми школи на 2018-2019 н.р.

Типові освітні програми 

1-4 класи

типова_освітня_програма_1-2класи(Савченко)

Типова_освітня_програма_1-2класи(Шиян)

Типова_освітня_програма_Іступінь(2-4класи)

5-9 класи

типова_освітня_програма_ІІступінь

10-11 класи

Типова_освітня_програма_10 клас

Типова_освітня_програма_11 клас

Освітні програми школи на 2018-2019 н.р.

Освітня програма Перегінської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Звіт директора школи за 2017-2018 н.р.

Звіт директора школи за 2017-2018 н.р. перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю

Звіт директора 2017-2018

Витяг

Із протоколу №11

спільного засідання ради, педагогічної ради та батьківсьго комітету

Перегінської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1

Від 30.08.2018 року                                                                       №11

 

Голова педради           –        І.І.Депутович

Секретар педради       –        О.В.Люклян

Присутні:  141    чол.

Порядок денний:

  1. Про звіт директора школи «Про підсумки діяльності школи за 2017-2018 навчальний рік та особливості організації освітнього процесу у 2018-2019 н.р в умовах Нової української школи».

 УХВАЛИЛИ:

  1. Роботу директора Перегінської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 у 2017-2018 навчальному році вважати задовільною.

 Голосуали:        “за”      –      141

                                “проти”  –     —–

                           “утримались”  –   —–

  Голова педагогічної ради                       І.Депутович

 Секретар педагогічної ради                   О.В.Люклян

 

 

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу у школі

  1. Мовою освітнього процесу в Перегінській ЗОШ І-ІІІ ст. №1  є українська мова.

У відповідності до ст. 7 Закону України “Про освіту”:

  • – держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти;
  • – особи, які належать до національних меншин України, мають право на навчання в школі для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою;
  • – особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в школі для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою;
  • – особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини в школі або через національні культурні товариства.

У школі відповідно до освітньої програми та рішення педагогічної ради школи вивчаються дві іноземні мови – англійська і німецька.

Першою іноземною мовою для вивчення учнями, починаючи з 1-го класу, визначена англійська мова.

Другою іноземною мовою для вивчення учнями, починаючи з 5-го класу, визначена німецька мова.

Обсяг підготовки здобувачів освіти на 2017-2018 н.р.

Мережа учнів

на 2017-2018 н.р.

(кількість здобувачів освіти)

№ п/п Клас Кі-сть

учнів

1 1-А 20
2 1-Б 24
3 1-В 26
4 1-Г 26
5 2-А 30
6 2-Б 30
7 2-В 26
8 2-Г 28
9 3-А 28
10 3-Б 28
11 3-В 28
12 3-Г 30
13 4-А 27
14 4-Б 29
15 4-В 24
16 4-Г 28
17 5-А 26
18 5-Б 30
19 5-В 29
20 5-Г 30
21 6-А 27
22 6-Б 22
23 6-В 23
24 6-Г 27
25 7-А 24
26 7-Б 25
27 7-В 26
28 7-Г 26
29 8-А 30
30 8-Б 27
31 8-В 26
32 8-Г 24
33 9-А 22
34 9-Б 23
35 9-В 22
36 9-Г 24
37 10-А 28
38 10-Б 18
39 10-В 18
40 11-А 26
41 11-Б 24
42 11-В 26
Всього 42 1085

 

Кадровий склад

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У 2017/2018 н,р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100%. Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки працівників.
За рівнем якісного складу педагогічних працівників наша школа є одним з лідерів у районі. Із 116 педагогічних працівників мають кваліфікаційні категорії та педагогічні звання: (Слайд№):