Навчальні програми школи на 2018-2019 н.р.

1-4 класи

українська мова

літературне читання

математика

природознавство

я у світі

інформатика

українознавство

мистецтво

музичне мистецтво

образотв. мистецтво

іноземна_мова

фізична культура

основи здоровя

5-9 класи

Українська мова

Українська література

Математика

Історія України

Інформатика

Інформатика (для тих, хто вивчав у 2-4 кл.)

Іноземна мова

Зарубіжна література

Географія

Біологія

Хімія

Фізика

Трудове навчання

Природознавство

Правознавство

Фізична культура

Основи здоровя

10-11 класи

Українська мова (станд.)

Українська мова (профільний)

Українська література (станд.)

Українська література (профіл.)

Математика (стандарт)

Математика (профільний)

Історія (інтегр.курс)

Історія України, всесвітня історія

Правознавство (профільний)

Громадянська освіта (інтегр. курс)

Фізика (станд., профільний)

Фізика і астрономія (станд., профільний)

Технології (стандарт)

Хімія (стандарт)

Біологія і екологія (стандарт)

Географія (стандарт)

Економіка (профільний)

Інформатика (стандарт)

Зарубіжна (стандарт)

Зарубіжна (профільний)

Іноземна мова

Мистецтво (стандарт)

Астрономія (станд., профільний)

Фізична культура (стандарт)

Захист Вітчизни (стандарт)

Освітні програми школи на 2018-2019 н.р.

Освітні програми школи

1-4 класи

типова_освітня_програма_1-2класи(Савченко)

Типова_освітня_програма_1-2класи(Шиян)

Типова_освітня_програма_Іступінь(2-4класи)

5-9 класи

типова_освітня_програма_ІІступінь

10-11 класи

Типова_освітня_програма_10 клас

Типова_освітня_програма_11 клас

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу у школі

  1. Мовою освітнього процесу в Перегінській ЗОШ І-ІІІ ст. №1  є українська мова.

У відповідності до ст. 7 Закону України “Про освіту”:

  • – держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти;
  • – особи, які належать до національних меншин України, мають право на навчання в школі для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою;
  • – особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в школі для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою;
  • – особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини в школі або через національні культурні товариства.

У школі відповідно до освітньої програми та рішення педагогічної ради школи вивчаються дві іноземні мови – англійська і німецька.

Першою іноземною мовою для вивчення учнями, починаючи з 1-го класу, визначена англійська мова.

Другою іноземною мовою для вивчення учнями, починаючи з 5-го класу, визначена німецька мова.

Обсяг підготовки здобувачів освіти на 2017-2018 н.р.

Мережа учнів

на 2017-2018 н.р.

(кількість здобувачів освіти)

№ п/п Клас Кі-сть

учнів

1 1-А 20
2 1-Б 24
3 1-В 26
4 1-Г 26
5 2-А 30
6 2-Б 30
7 2-В 26
8 2-Г 28
9 3-А 28
10 3-Б 28
11 3-В 28
12 3-Г 30
13 4-А 27
14 4-Б 29
15 4-В 24
16 4-Г 28
17 5-А 26
18 5-Б 30
19 5-В 29
20 5-Г 30
21 6-А 27
22 6-Б 22
23 6-В 23
24 6-Г 27
25 7-А 24
26 7-Б 25
27 7-В 26
28 7-Г 26
29 8-А 30
30 8-Б 27
31 8-В 26
32 8-Г 24
33 9-А 22
34 9-Б 23
35 9-В 22
36 9-Г 24
37 10-А 28
38 10-Б 18
39 10-В 18
40 11-А 26
41 11-Б 24
42 11-В 26
Всього 42 1085