Нова українська школа

Нормативні документи НУШ

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

Про затвердження Типового переліку комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти

МОН затвердило типовий перелік обладнання для природничих кабінетів та STEM-лабораторій

Закон “Про повну загальну середню освіту”

Абетка_для_Директора_2020_рік

Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу

Перелік програм і літератури для використання у початковій школі у 2019/2020 навчальному році

Методичні рекомендації щодо організації освітньої діяльності у 1-4-х класах закладів загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році

Постанова Кабінету Міністрів України №688 від 24.07.2019 “Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти”

Про затвердження професійного стандарту “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”

Типова освітня програма про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти

Про затвердження методичних рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу в Новій українській школі

Про свідоцтво оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу в Новій українській школі

Зразок свідоцтва досягнень

Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи

Наказ № 367 від 16.04.2018 р. “Про затвердження Порядку зарахування,  відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”

Типова освітня програма початкової освіти

Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої передбачена Державним стандартом початкової освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21 лютого 2018 р.

Наказ № 283 від 23.03.2018 р. “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи”

Наказ МОН від 07.12.2018 №1362 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи” Завантажити

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи (наказ МОН від 23.03.2018 №283)

Держаний стандарт початкової освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №17)

Текст 1-ї типової програми (затверджено!)
Текст 2-ї типової освітньої програми (затверджено!)
Новий Державний стандарт початкової освіти
Компетентності вчителя початкових класів
Батькам майбутніх першокласників: змінився порядок прийому дітей до школи
Путівник для педагогів “Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка”

Нова українська школа: Державний стандарт початкової загальної освіти. Презентація

Звіт директора школи за 2017-2018 н.р.

Звіт директора школи за 2018-2019 н.р. перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю

Звіт директора 2018-2019

Витяг

Із протоколу №1

спільного засідання ради, педагогічної ради та батьківсьго комітету

Перегінської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1

Від 30.08.2019 року                                                                      

 

Голова педради           –        І.І.Депутович

Секретар педради       –        О.Б.Костур

Присутні:  141    чол.

Порядок денний:

 1. Про звіт директора школи «Про підсумки діяльності школи за 2017-2018 навчальний рік та особливості організації освітнього процесу у 2019-2020 н.р в умовах Нової української школи».

 УХВАЛИЛИ:

 1. Роботу директора Перегінської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 у 2018-2019 навчальному році вважати задовільною.

 Голосуали:        “за”      –      141

                                “проти”  –     —–

                           “утримались”  –   —–

  Голова педагогічної ради                       І.Депутович

 Секретар педагогічної ради                   О.Б.Костур

 

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу у ліцеї

 1. Мовою освітнього процесу в Перегінському ліцеї №1  є українська мова.

У відповідності до ст. 7 Закону України “Про освіту”:

 • – держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти;
 • – особи, які належать до національних меншин України, мають право на навчання в школі для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою;
 • – особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в школі для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою;
 • – особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини в школі або через національні культурні товариства.

У школі відповідно до освітньої програми та рішення педагогічної ради школи вивчаються дві іноземні мови – англійська і німецька.

Першою іноземною мовою для вивчення учнями, починаючи з 1-го класу, визначена англійська мова.

Другою іноземною мовою для вивчення учнями, починаючи з 5-го класу, визначена німецька мова.

Обсяг підготовки здобувачів освіти на 2019-2020 н.р.

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА на 2020-2021 н.р.

ПЕРЕГІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1

 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 5-9 кл
кл учн кл учн кл учн кл учн кл учн кл учн кл учн кл учн кл учн кл учн кл учн
4 127 4 131 4 118 4 94 16 470 4 110 4 112 4 107 4 108 4 94 20 531

 

10 кл 11 кл 10-11 кл 1-11 кл ГПД Підгот. групи МНВК
кл учн кл учн кл учн кл учн Гр. учн гр учн гр учн
4 91 4 90 8 181 44 1182 2 60 4 100 2 37

 

Структура освіти у ліцеї

Структура освіти у Перегінському ліцеї №1 

Індивідуальні форми навчання:

– екстернатна форма навчання;

– сімейна (домашня) форма;

– педагогічний патронат

Повна загальна середня освіта має три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю два (три) роки.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.  Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

Здобуття профільної середньої освіти у 2017-2018 н.р. передбачає три профільні спрямування:

10 клас – фізико-математичний, філологічний, технологічний;

11 клас – фізико-математичний, філологічний, технологічний;

Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням не обмежує право особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти.

Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Порядок, умови, форми та особливості здобуття повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

Органи управління школою:

Управління Перегінською ЗОШ І-ІІІ ст. №1 в межах повноважень, визначених законами та установчими документами школи, здійснюють:

 • засновник – Рожнятівська районна рада;

 • керівник закладу освіти – директор Перегінської ЗОШ І-ІІІ ст. №1;

 • колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада школи;

 • колегіальний орган громадського самоврядування – рада школи у складі:

 • Голова ради:

 • Гулій Ольга Василівна

 • Члени ради:

  • Бойчук Василь Миколайович
  • Яцишинець Андрій Ярославович
  • Шляхтич Богдан Миколайович
  • Глушко Мар’яна Ярославівна
  • Депутович Іван Ілліч
  • Сорока Дарія Петрівна
  • Тофан Руслана Володимирівна
  • Бойко Любов Ярославівна
  • Соломчак Володимир Володимирович
  • Гулій Василина – 10 клас
  • Чічак Соломія – 9 клас
  • Сенич Рома Володимирівна – 11 клас
  • Глушко Соломія – 9 клас
  • Люклян Олександр Петрович – 11 клас