Сторінка для вчителів

Інструктивно-методичні матеріали для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти проектів підручників для 2 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручників та оформлення результатів вибору

Конкурсний відбір проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти (далі – Конкурс) здійснюється з метою забезпечення здобувачів початкової освіти новим поколінням підручників для закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) згідно з переліком, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2019 року № 1190 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти». Відповідно до Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2018 року № 248, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 року за № 359/31811 зі зміною, внесеною наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2018 року № 660, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 2018 року за № 740/32192, на ІІ етапі до проведення Конкурсу долучаються ЗЗСО. Електронні версії фрагментів оригінал-макетів підручників, яким за результатами І етапу Конкурсу пропонується надати гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та беруть участь у ІІ етапі Конкурсу, будуть розміщені в Електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (далі – ІМЗО) у вільному доступі з 25 лютого 2019 року за посиланням lib.imzo.gov.ua у розділі «Конкурс підручників». Для організованого проведення ІІ етапу Конкурсу органам управління у сфері освіти необхідно забезпечити ознайомлення педагогічних працівників ЗЗСО з електронними версіями фрагментів оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу, та заповнення ними спеціальної форми вибору електронних версій оригінал-макетів підручників (додаток 2). Керівникам ЗЗСО необхідно провести у закладах освіти наради, на яких ознайомити членів педагогічного колективу з метою і завданнями, які перед ними поставлено.

Педагогічні працівники ЗЗСО з 25 лютого по 10 березня 2019 року ознайомлюються з фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників. Це здійснюється для того, щоб на 2019/2020 навчальний рік до кожного ЗЗСО надійшли друковані примірники саме тих підручників для          2 класу, які будуть обрані цим закладом освіти. Безпосередній вибір проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника здійснюють вчителі ЗЗСО, який схвалюється на засіданні педагогічної ради ЗЗСО, протокол якого підписують члени педагогічного колективу, які здійснили безпосередній вибір проектів підручників. Звертаємо увагу вчителів початкових класів, керівників методичних об’єднань вчителів початкових класів, керівників закладів загальної середньої освіти на особливості підручників для 2 класу «Українська мова та читання» та «Я досліджую світ», які необхідно враховувати під час вибору проектів підручників. З огляду на те, що Державний стандарт початкової освіти реалізують дві типові освітні програми, у яких по-різному представлена інтеграція освітніх галузей, на конкурс подано два варіанти зазначених підручників. Проекти підручників для 2 класу «Українська мова та читання» та «Я досліджую світ», що розроблені до типової освітньої програми авторського колективу під керівництвом Р. Б. Шияна, зорієнтовані на інтегроване розкриття усіх змістових ліній програми. Тому, відповідно до умов конкурсного відбору, на конкурс подано лише першу частину кожної назви підручника, за якою і здійснюється вибір. Відповідно до типової освітньої програми авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко, змістові лінії мовно-літературної освітньої галузі реалізуються через навчальні предмети «Українська мова» і «Читання» або інтегрований курс цих навчальних предметів. З метою забезпечення зазначеної варіативності на конкурс надійшли проекти підручників, змістове наповнення яких структуровано за двома підходами. Перший підхід до структурування змісту передбачає розподіл програмового матеріалу між частинами за змістовими лініями: у 1-й частині подано матеріал з навчального предмета «Українська мова», у 2-й – з навчального предмета «Читання». Відповідно до умов конкурсу для вибору представлено обидві частини: проект підручника «Українська мова та читання», 1 частина (українська мова), проект підручника «Українська мова та читання», 2 частина (читання). Другий підхід до структурування змісту передбачає інтегроване розкриття усіх змістових ліній програми. Відповідно до умов конкурсу за такого структурування програмового змісту для вибору надається 1-а частина, яка містить матеріал і для уроків української мови, і для уроків читання. Зазначені особливості стосуються й підручника з мовно-літературної галузі (мови та літератури відповідних корінних народів і національних меншин) для 2 класів з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти. Проекти підручника «Я досліджую світ» у 2-х частинах, що надійшли на конкурс, також структуровано за двома підходами. Перший підхід до структурування змісту передбачає розподіл програмового матеріалу між частинами за освітніми галузями: у 1-й частині розгортається зміст громадянської та історичної, соціальної та здоров’язбережувальної, природничої освітніх галузей; у 2-й частині – зміст технологічної та інформатичної освітніх галузей. Для вибору представлено проекти обох частин підручника «Я досліджую світ» у 2-х частинах. Другий підхід до структурування змісту передбачає інтегроване розкриття змісту 5 освітніх галузей (громадянської та історичної, соціальної і здоров’язбережувальної, природничої, технологічної, інформатичної). Вибір у такому випадку здійснюється на основі ознайомлення з 1-ю частиною підручника. Підкреслюємо важливість і необхідність виваженого колегіального рішення щодо вибору проектів підручників відповідно до обраної школою типової освітньої програми, з урахуванням освітніх потреб учнів, запиту батьків, напрямків розвитку закладу загальної середньої освіти. До 10 березня 2019 року ЗЗСО оприлюднюють протокол педагогічної ради на своєму веб-сайті. Будь-яка зміна вибору ЗЗСО не допускається. Кожен факт зміни вибору ЗЗСО розглядатиметься на Колегії Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) під час розгляду питання про затвердження переліку підручників, що друкуватимуться за кошти державного бюджету. Остаточне рішення про включення або не включення кожного з таких підручників до переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету, ухвалюватиметься Колегією МОН. Кожен педагогічний працівник ЗЗСО має право повідомити на «гарячу телефонну лінію» МОН (044)248-17-50, (044)248-21-61) чи письмово на поштову адресу МОН (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135) або ІМЗО (вул. Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035) про вплив або бажання третіх осіб вплинути на його волевиявлення щодо вибору підручників чи про факт зміни волевиявлення вчителів (викладачів) ЗЗСО, у якому він працює. З 04 по 10 березня 2019 року відповідно до цих інструктивно-методичних матеріалів ЗЗСО заповнюють спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників (додаток 2) з використанням модуля прозорого вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» (далі – ІТС «ДІСО»), або будь-якого іншого програмного забезпечення, яке має Атестаційне свідоцтво та відповідає вимогам нормативних документів і може використовуватись для взаємодії з ІТС «ДІСО» (далі – СПЗ ВП). Інформацію про СПЗ ВП для вибору електронних версій оригінал-макетів підручників можна отримати за посиланням http://diso.gov.ua/support, або скористатися вже встановленим програмним забезпеченням із переліку на http://diso.gov.ua. У СПЗ ВП вибір та формування результатів вибору відбувається у вигляді спеціальної електронної форми. Після заповнення форми результат в електронній формі надсилається до ІТС «ДІСО».

Порядок дій ЗЗСО при створенні переліку вибраних версій оригінал-макетів підручників:

 1. Відповідальному у ЗЗСО за оформлення результатів вибору підручників при першому встановленні СПЗ ВП необхідно отримати у відповідального в органі управління освітою, якому він підпорядкований, ключ для активації та скористатися ним. Заклади освіти можуть користуватися тими ж ключами активації, які вони отримували для формування та пересилки статистичної звітності.
 2. Відповідальний у ЗЗСО у вікні «Первинні налаштування. Реквізити» меню СПЗ ВП перевіряє та при необхідності редагує назву ЗЗСО, код ЄДРПОУ, № закладу освіти в ІТС «ДІСО», поштову адресу, мову навчання, ПІБ керівника, номер телефону та електронну адресу свого закладу освіти.
 3. Відповідальний у ЗЗСО переходить у розділ підручників у СПЗ ВП, обирає 2 клас у відповідному розділі меню СПЗ ВП та заповнює спеціальну електронну форму з кількістю підручників, вибраних цим закладом освіти.
 4. Під час заповнення форми необхідно двічі натиснути на потрібний підручник у списку. Відкриється вікно редагування, в якому обов’язково обрати мову навчання підручника (у разі якщо даний підручник передбачається перекладати, буде відповідне поле з переліком мов, на які здійснюватиметься переклад), указати кількість примірників і розподілити 5 альтернативних підручників (на вибір ЗЗСО) з цього предмету у порядку пріоритету для даного ЗЗСО.

Альтернативні підручники, з урахуванням пріоритету, надійдуть до закладу освіти у випадку, якщо основний чи інший альтернативний підручник не увійде до переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету. У випадку, якщо заклад має потребу в підручникові кількома мовами, в цьому ж вікні необхідно натиснути на кнопку створення нової закладки. У новій закладці вікна редагування назв підручників можна буде обрати іншу мову перекладу підручників, кількість примірників для цієї мови та альтернативи. Після внесення всіх змін натиснути «Зберегти».

 1. Після заповнення форми необхідно скористатися опцією для перегляду (натиснути кнопку «Перегляд» та перевірити правильність внесених даних), відправки (натиснути кнопку «Відправити»). На створений документ необхідно накласти електронний цифровий підпис АЦСК ПАО КБ «ПриватБанк» або АЦСК ІДД ДФС (далі – ЕЦП), а створену форму з результатами вибору підручників відправити на сторінку органу управління освітою, якому підпорядкований даний заклад освіти. Після відправки з’являється можливість роздруку форми.

У разі відсутності ЕЦП відповідальний у ЗЗСО у спеціальному вікні зазначає, що бере на себе відповідальність за внесені дані, та вписує свої прізвище, ім’я, по батькові.

Під час заповнення форми вибору електронних версій оригінал-макетів підручників у СПЗ ВП закладам освіти необхідно врахувати:

 1. Форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 2 класу заповнюють ЗЗСО всіх форм власності, які здійснюють освітню діяльність на І рівні освіти.

Опорні ЗЗСО оформлюють вибір електронних версій оригінал-макетів підручників у тому числі й для своїх філій.

 1. Кількість примірників кожного з підручників для 2 класу має відповідати реальному вибору ЗЗСО і визначається як кількість учнів у 1 класах та кількість учителів, які викладають у 1 класах даного закладу освіти, у 2018/2019 навчальному році.
 2. Якщо в закладі освіти кількість 1 класів більше одного, то можна вибирати різні електронні версії оригінал-макетів підручників для кожного класу.

Проте, враховуючи досвід попередніх років, рекомендуємо рішенням педагогічної ради закладу освіти схвалити вибір по одній назві підручника з кожного предмета вивчення для цього закладу освіти.

 1. Для класів ЗЗСО, в яких здійснюється освітня діяльність мовою національної меншини, вибирають підручники (крім мови і літератури відповідних корінних народів та національних меншин, української мови для ЗЗСО з навчанням мовою національної меншини) з представлених для вибору українською мовою.
 2. ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин за побажаннями учнів та їхніх батьків можуть вибирати підручники з переліку для ЗЗСО з навчанням українською мовою.
 3. Спеціальні ЗЗСО для дітей з особливими освітніми потребами, що використовують підручники для ЗЗСО, вибирають підручники лише з предметів, які є в Типових навчальних планах для відповідних нозологій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторінка для батьків

Поради батькам щодо читання

Разом з дітьми читайте книжки. Нехай читає бабуся, дідусь, мама, тато.

Нехай ваша дитина читає вголос. Від цього в неї розвивається мова, красномовство.

В подарунок для дитини купуйте гарно ілюстровані книги.

Потрібно записати дитину в бібліотеку і разом її відвідувати.

Обов’язковим має бути обговорення прочитаного.

Навіщо читати дітям казки на ніч

Казки дітям перед сном повинні стати доброю сімейною традицією. І ось чому:

 1. Лише п’ятнадцять хвилин читання дітям уголос– і ваш малюк стане слухнянішим і сміливішим, буде відкритішим і уважнішим до світу. Спільне обговорення історій і спілкування про прочитане стимулюють інтерес дитини до самостійного читання, розвивають уяву і словниковий запас.
 2. Казки – це універсальна дитяча мова. Стежачи за долями казкових персонажів, дитина починає орієнтуватися у повсякденних речах. Саме через світ фантазії й образів, дитина вчиться аналізувати і розуміти реальність. З одного боку, світ казок простий: він містить чітку межу між добром (працьовита Попелюшка) і злом (жорстока мачуха), з іншого – торкається важливих для дитячої світобудови проблем (жадібності і щедрості, добра і зла, самотності і дружби, егоїзму і співробітництва).
 3. Казки виховують. У казкових героях діти бачать себе, тобто ототожнюють себе з ними. Якщо хочете навчити сина гарних манер, знайдіть книжку про когось, схожого на нього, наприклад, про хлопчика, якому стільки ж років, який не любить чистити зуби, наприклад, «Мойдодир». Якщо дитина жадібна, почитайте їй «Казку про рибаки і рибку», а якщо полюбляв прибрехати – підійде «Заєць-хвалько».
 4. Казки на ніч втішають і налаштовують на позитивний лад. Казка обов’язково повинна закінчуватися добре. Це своєрідний інструмент позитивного навіювання – світ часом несправедливий, у ньому є відчай, щось може не виходити, але добро завжди перемагає зло, наполегливість допоможе впоратися з будь-якими труднощами, є друзі тощо. Казка дає дитині надію, що якщо головний герой впорався зі своїми труднощами, то і у неї обов’язково вийде. Тому прочитана лагідним маминим голосом знайома історія – це найкращий засіб для того, аби заспокоїтися. Ви можете самі вигадати історію, яка допоможе перестати боятися зубного лікаря або розібратися у сварці з другом, допомогти пережити тривогу перед походом до школи.
 5. Казки допомагають зрозуміти себе. Чи помічали ви, що діти можуть годинами слухати одну і ту саму казку? Зазвичай це сигнал, що їх щось непокоїть, цікавить або радує. Якщо ваша дитина вимагає, щоби ви весь час читали їй «Гидке каченя», можливо, вона почувається самотньою і безпорадною у садочку. Якщо ви знаєте, що у малюка поганий настрій (наприклад, посварився з другом), а сам він не хоче про це говорити, не наполягайте, краще оберіть відповідну казку, і ви напевне підкажете йому, як все виправити. Така проблемно-орієнтована казка дає змогу дитині сконцентруватися на проблемі, вирішити її, дає відчуття, що вона не одна, що її почуття зрозуміли. Дуже ймовірно, що дитина відкриється вам, розповість те, про що так непросто говорити напряму.

10 заповідей для батьків
від Януша Корчака

(22 липня1878, Варшава – серпень 1942, Треблінка) –польський педагог, письменник.

 1. 1. Не очікуй, щоб твоя дитина буде такою, як Ти, або такою, як ти хочеш. Допоможи їй стати не тобою, а собою.
  2. Не вимагай від дитини плату за все, що ти для неї зробив. Ти дав їй життя, як вона може тобі віддячити? Вона дасть життя іншому, той — третьому, і це незворотний закон вдячності.
  3. Не зганяй на дитині свої образи, щоби на схилі літ не їсти гіркий хліб. Адже що посієш – те й зійде.
  4. Не стався до її проблеми зверхньо. Життя дано кожному по силі, і, будь певен, дитині воно тяжке не менше, ніж тобі, а може, і більше, оскільки в неї немає досвіду.
  5. Не принижуй!
  6. Не забувай, що найважливіші зустрічі людини – це її зустрічі з дітьми. Звертай більше уваги на них – ми ніколи не можемо знати, кого ми зустрічаємо в дитині.
  7. Нe муч себе, якщо не можеш зробити щось для своєї дитини. Муч, якщо можеш, але не робиш. Пам’ятай – для дитини зроблено недостатньо, якщо не зроблено все.
  8. Дитина – це не тиран, який захоплює все твоє життя, не лише плід плоті і крові. Це та дорогоцінна чаша, яку Життя дало тобі на зберігання і розвиток у і ній творчого вогню. Це розкута любов матері і батька, у яких буде рости не «наша», «своя» дитина, а душа, дана на зберігання.
  9. Вмій любити чужу дитину. Ніколи не роби чужій те, що не хотів би, аби робили твоїй.
  10. Люби свою дитину будь-якою – неталановитою, нещасливою, дорослою. Спілкуючись із нею, радій, тому що дитина це свято, яке поки з тобою.

ЗАХОДИ

Літературна вітальня

з Наталею Данилюк

 

Звучить музична композиція  О.Скорика з «Царівна»

Ведуча 1. – Сьогодні ми раді вітати літературну еліту Прикарпаття, гостей, учнів та вчителів в стінах нашої школи. І запрошуємо на почесне місце в нашій імпровізованій вітальні пані Наталію Данилюк, про творчість якої ми будемо сьогодні говорити. (під звуки композиції «Царівна» заходить письменниця).

Ведуча 2. – Зазвичай, після фото та офіційної інформації іде така ж  суха біографічна довідка. Але перед нами незвичайна людина – перед нами талант. Тож офіційну інформацію ми змінимо на рядки людини, яка за словами пані Наталії, «подарувала крила» до майбутнього літературного злету, словами Валентини Савелюк – поетеси, журналістки з міста Києва, активної учасниці Інтернет-спільноти «Клуб поезії».

Ведуча 1. –  Так поетично і з любов’ю, словами Валентини  Савелюк, ми почули про життя пані Наталі. І коли на екрані ми бачимо родинні світлини  я згадую, як на запитання про улюблений вірш поетеса, задумавшись, відповіла: мабуть, вірш «У мами моєї». До речі, цей вірш переміг у Всеукраїнському конкурсі «Бентежить душу батьківська земля», і саме його ми зараз і послухаємо. Наталя Федора, безсмертна музика Поля Моріа і прекрасні рядки вірша.

Ведуча 2. – Коли ми послухали такий зворушливий вірш про маму, то неможливо просто обійтись без вірша про тата. З тієї ж збірки «Кульбабова віхола» – «Татові». Василь Черпак, звуки «Кришталевого суму» і надихаючі слова вірша.

Ведуча 1. – Хто цікавиться вашою творчістю, пані Наталіє, то знає, що вперше свої вірші ви винесли на люди через реєстрацію в Інтернет-спільноті «Клуб поезії», а зараз ваша творчість тісно пов’язана з регіональним поетичним клубом «Об’єднані словом», саме там ваше сприйняття світу знаходить найбільше розуміння і підтримку. До вашої уваги уривок з інтерв’ю «Літературної світлиці».

Ведуча 2.  – Після таких відвертих і щирих слів для тих, хто ще не знає, хочу з радістю повідомити – пані Наталя написала своєрідний гімн для клубу «Об’єднані словом», який став його пісенною візитівкою. Виконав його композитор і співак Володимир Сірий.

Ведуча 1. – Коли ми вже торкнулися пісенної творчості, то я пропоную вам ще один кліп знятий Олексієм Тичко на вірш «На розі в маленькій кав’ярні». Музику написав Віктор Охріменко. Виконує заслужений артист України Ярослав  Чорногуз. Кліп був знятий у Львові.

Ведуча 2.  – Ми надіємось, що такі прекрасні і душевні пісні переможуть і на Всеукраїнських і Міжнародних сценах.

Коли ми спілкувалися з пані Наталією, я запитала, а яка пісня вас найбільше надихає, торкається струн вашої душі та несподівано для себе почула назву і моєї улюбленої пісні «Ой у гаю при Дунаю». Вчителі нашої школи вирішили подарувати вам, пані Наталіє, саме цю вашу улюблену пісню.

Звучить пісня «Ой у гаю при Дунаю» у виконанні вчителів школи.

Ведуча 1. – І так, на чарівних хвилях пісні ми наблизилися до презентації нової третьої збірки віршів «Океан, що навиворіт». Книга вийшла у видавництві «Симфонія форте», що у місті Івано-Франківську. Вірші в ній об’єднані у чотири цикли:  «В дитинстві моєму», «У купелі чуттєвої краси», «Набої душі» та «Є час». Літературним редактором збірки став наш відомий письменник Прикарпаття, член Національної спілки письменників України пан Любомир Михайлів. І перше слово про цю збірку ми би хотіли почути саме від нього.

Виступ Любомира Михайліва.

Ведуча 2.  – Автором передмови до збірки «Океан, що навиворіт» є пані Леся Шмигельська – вона також  є членом Національної спілки письменників України, автором багатьох поетичних збірок і просто подругою пані Наталії.

Виступ Лесі Шмигельської.

Ведуча 1. – Після таких слів захоплення ми надамо слово вчителю-методисту української мови та літератури, відміннику народної освіти, упоряднику хрестоматії для учнів 5-11 класів «Літературна Рожнятівщина» – Слюсаренко Дані Степанівні. Власне під її редакцією учні 11-Б класу під час проведення Тижня української мови та писемності написали імпровізований «Лист до мови». Це могли написати учні, які щиро шанують українське слово так як це робить в своїх віршах пані Наталія Данилюк. Дана Степанівна, вам слово.

Аналізує творчість письменниці вчитель Слюсаренко Д.С.

Лист до мови читає Дякун Роман

Вірш читає Салижин Дмитро «Дівчині, Воїну, Птасі…»

Ведуча 2.  – Цей вірш не залишає байдужим жодного з нас, болем  і криком відбивається  в душі  кожної людини. Особливо, коли це душа справжнього музиканта. Соломійка Чічак. Ексклюзивно, для нашої сьогоднішньої зустрічі виконає пісню на слова цього вірша. Музичний керівник – Ганна Дмитрівна Чічак.

Чічак Соломія виконує пісню «Дівчині, Воїну, Птасі…».

Ведуча 1.  – Прекрасні слова. Розкішне виконання.

І ще один сучасний штрих до творчості пані Наталі. У Києві започатковано літературний проект «Сила Слова». – автором цього проекту є журналістка, письменниця Марина Станкевич. Суть проекту: абсолютно випадкові люди різних професій читають на вибір вірші різних поетів. І нам надзвичайно відрадно, що серед обраних були вірші власне пані Наталі «Безхатько пес», та «Мамо я падаю в небо».До цих віршів відзнято в Києві відеоролики, які ми пропоную вам зараз переглянемо.

Ведуча 2.  – Правда вражає?! І ми під сильними враженнями від побаченого і почутого вирішили спробувати і свої сили. Жаль звичайно, що не нам першим прийшла така ідея, але на то вона і столиця аби показувати нам приклад. Учні та класний керівник 10 –А класу. Вірш «Борись!».Режисер та оператор вчитель інформатики, учасниця конкурсу «Класний керівник року», а можливо і його переможниця Надія Василівна Бендак.

Ведуча 1.  –  Який надихаючий патріотизм прозвучав з уст наших учнів. І це ще не все. Вірш «Мій мирний народе, ти зроду війни не жадав» читають: вчитель-методист допризовної підготовки, майор козацького Галицького війська Слюсаренко Є.Й., директор школи Мельник Т.Й., голова профспілки школи Соломчак В.В. та учень 11-Б класу Зозук Мар’ян.

Ведуча 2.  – Вірш дуже гарний і прочитаний з душею. І таких віршів у збірці «Океан що навиворіт» багато. Коли ми попередньо спілкувалися з пані Наталею, то запитували її, що саме надихає поетесу на такі патріотичні рядки, вона не задумуючись сказала – події на Майдані. Сплеск народного підйому не залишає байдужою душу поетеси. Під важким враженням від загибелі одного з перших героїв «Небесної сотні» Сергія Нігояна, повстали рядки вірша «Хлопчику юний за сірим пробитим щитом».

Вірш «Хлопчику юний»

Ведуча 1.  – Поезія пані Наталі зворушує, і не залишає байдужим нікого. Під враженням від прочитаного наш учень Бойко Олег написав свого власного вірша і зараз ми його почуємо в авторському виконанні.

Читає Бойко Олег

Ведуча 2.  – Та на жаль трагічні події не закінчилися цифрою сто. Батьківщина вимагала від своїх достойних синів захисту та оборони, і вони пішли… З вірою, з надією, з любов’ю в серці. Багатьох немає серед живих. І на жаль список загиблих поповнив і наш краянин з Рожнятівщини Микола Михайлишин. Застогнали наші душі і полилися болем і горем рядки на папір. Вірш «Сини ідуть» ще ніде не був надрукований. І сьогодні авторка дарує нам нагоду послухати його вперше в оригінальному читанні. Отже, Н.Д. «Сини ідуть».

Наталя Данилюк читає вірш «Сини ідуть».

Ведуча 1. – Вірш проймає до самого серця, хочеться і плакати і кричати, одночасно і гордитися тим, які достойні сини у нашої нації. І як хочеться вірити, що інші, такі ж сильні враження у нас викличуть рядки, пов’язані з позитивними подіями, радісними, веселими.

Ведуча 2.  –У світ вийшла збірка «Осінь у камуфляжі», де 31 автор з різних куточків України презентували свої вірші, одним з авторів була наша пані Наталія. Крім того, готується Хрестоматія для молодшого шкільного віку. І наша письменниця подала дві казки і є співавтором декількох віршів, і власне, один з них нам прочитає зараз син пані Наталі – Броніслав.

Син читає вірш.

Ведуча 1. – Сьогодні в нашій світлиці присутні не лише наші односельці, але і гості з різних куточків Івано-Франківщини. Пані Наталя представить нам своїх гостей і друзів по перу та надасть їм слово.

Слово мали: поетеса Оксана Лесюк, Оксана Сподар, Любов Соломчак, Богдана Пілецька, учасниці Міжрегіоналного поетичного клубу «Об’єднані словом» Леся Геник, Адель Станіславська і Віталія Савченко.Завершальні слова подяки прозвучали від заступника директора з навчально-виховної роботи Тофан Р.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурси бібліотеки.

1.Досвід роботи

Матеріали обласної картотеки передового педагогічного досвіду бібліотекарів Перегінської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 Рожнятівської районної ради Абрам Орини Дмитрівни, Люльчак Людмили Миколаївни.

 «Робота шкільної бібліотеки

в умовах профілізації навчання»

 Досвід вивчали та узагальнили:

Столярчук Г.Я., методист лабораторії національного виховання. Дрогобицький І.І., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри теорії та методики навчання.

 м. Івано-Франківськ, 2012 р.

        Науково-методичний опис досвіду

Головна мета української освіти – створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління здатне навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. Нині одним із пріоритетів досягнення цієї мети є запровадження та підтримка профільного навчання в загальноосвітніх школах. Профільне навчання – профільно диференційована планомірна, організована, спільна двостороння діяльність учителів і учнів, спрямована на свідоме, міцне й глибоке опанування останніми системи профільно орієнтованих знань, умінь і навичок. Профільне навчання справляє гармонізуючий вплив як на особистість зокрема, так і на процес навчання загалом. Подальше забезпечення профільної спрямованості загальної середньої освіти в регіонах України вимагає цілісного системного підходу до навчання особистості та поліпшення стану освіти вцілому. Під час створення моделі профільної школи у Перегінській загальноосвітній школі №1 було враховано, що профільна освіта – це система, яка має складатися з профорієнтаційної роботи, до профільної підготовки та профільного навчання в старшій ланці. У цій системі визначено місце бібліотеки даного навчального закладу, оскільки для якісного функціонування профільної школи надзвичайну роль відіграє інформаційне забезпечення цього процесу. В умовах профілізації старшої школи змінюється і роль бібліотеки в навчально-виховному процесі школи.

Актуальність досвіду «Робота шкільної бібліотеки в умовах профілізації навчання» полягає у забезпеченні можливостей учнів та педагогів для рівного доступу до інформації щодо загальної підготовки і, відповідно, формування особистості, здатної до самореалізації. Це здійснюється через індивідуальний та диференційований підходи в роботі з читачами (педагогами та учнями) в умовах профільної школи що поєднує в собі забезпечення підручниками та іншою методичною, довідковою літературою, періодикою; інформаційне забезпечення (каталоги та картотеки, ріні види інформування); керівництво читанням, індивідуальні та групові види роботи (окремо з кожним учнем або з класом). Не є секретом, що матеріально-технічна база при запровадженні профілів є далекою від ідеальної. Тому особливого значення набувають книги і підручники, що тематично співзвучні з видами профілю. Бібліотека Перегінської загальноосвітньої школи, починаючи з 2010 року комплектується відповідно до замовлення, що враховує бажання учнів та їх батьків займатися в класі того чи іншого профільного спрямування. Створена технологічна карта впровадження профілів, де розписана роль бібліотеки. Окрім того, робота бібліотеки конкретизована в «Програмі впровадження профільного навчання Перегінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Рожнятівської районної ради на 2007-2012 роки» та в річному плані роботи бібліотеки. У школі запроваджено чотири профілі: фізико-математичний, філологічний, природничий, технологічний. На особливому рахунку все, що стосується якомога повнішого інформаційного забезпечення профільних потреб як вчителів, так і учнів. Для педагогів – підписка періодичних видань у повному обсязі, ведення каталогів та картотек за профілями. Для учнів – забезпечення підручниковою та довідковою літературою за профілем, використання підручникового фонду за минулі роки, що не втратили актуальності і є співзвучні з відповідним профілем. На певному етапі була відсутність сучасного довідкового фонду за профілями вивчення, та з часом це вдалося вирішити за рахунок акції «Подаруй бібліотеці книга. Особливого значення набуває ознайомлення з фондом бібліотеки під час проведення предметних тижнів. Так, один стелаж звільняється для принесених учнями та педагогами з домашніх бібліотек підручників, книг, періодики, дисків, фотографій, тощо. Зазвичай, цей матеріал найбільше зацікавлює представників учнівського та педагогічного колективів. Виставкова діяльність бібліотеки. У бібліотеці функціонує універсальна постійно діюча виставка « Профільне навчання основний шлях до вибору професії». По мірі нових надходжень на виставку бібліотекарі проводять огляди літератури « Профільне навчання –вимога часу». Бібліотекарі моделюють ситуацію, коли практично не задіяні раніше книги стали досить часто затребуваними читачами – учнями старшої школи. Це, зокрема, стосується літератури природничого відділу, мовознавчого та літературознавчого, відділу історії. У своїй роботі бібліотекарі і надалі реалізовуватимуть якнайповніше висвітлення фонду, що відображає відповідний профіль, адже профільне навчання – початкова сходинка на шляху до професійної кар’єри. З метою якнайповнішого забезпечення інформацією профільної школи створено відповідні картотеки. До них бібліотекарі заносять газетно-журнальні статті, книги. Починаючи з 2005 року у бібліотеці започатковано ведення картотеки «На допомогу профільному навчанню». Носії досвіду створюють інформаційні списки літератури для учнів за участі вчителів-предметників (наприклад, «Вчені – математики», «Знавцям мови та літератури», «Щоб успішно здати потрібно прочитати»). Однією із форм співпраці з педагогічним колективом є бібліографічне інформування педагогів – пріоритет у діяльності бібліотеки. Поширеною є форма експрес – інформації, наприклад, «Українські фізики в сучасному світі», «Екологія рідного краю». Бібліотекарі створюють рекомендовані бібліографічні покажчики літератури для фізико-математичного, філологічного, природничого, технологічного профілю. («Творці фізики: відомі й невідомі. Український аспект», «Літературна Рожнятівщина»). Носії досвіду систематично інформують учителів про нові документи в галузі освіти, матеріали з викладання предметів, методики сучасного уроку, нові підручники, що вийшли з друку. Це здійснюється за допомогою індивідуального, групового та масового інформування. Наприклад, покажчик статей «Уроки фізики в фізико-математичному профілі» по журналі «Фізика. Астрономія», рекомендаційний список літератури «Фахова самореалізація вчителя української мови в умовах профільної освіти». Для класних керівників – список рекомендованої літератури «Основні напрямки роботи класного керівника в умовах профільного навчання». Найефективнішими формами масового інформування є інформаційні огляди нових надходжень, періодичних видань, книжкові виставки, бібліографічні огляди, що проходять на педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднаннях учителів. Робота із формування інформаційної культури учнів здійснюється через систему занять у співпраці бібліотекаря і вчителя (інформаційний урок-проект для учнів 11 класу філологічного профілю «Празька школа», проект бібліотечно-бібліографічного уроку для 10 класу «Готуючи домашнє завдання», бібліотечно-бібліографічне заняття для учнів 9 класу «Творці фізики: відомі і невідомі»). Надзвичайно ефективними є інтегровані уроки. Особливо це стосується уроків літератури, історії, географії, біології. Для профільного навчання організовуються хвилинки ерудита відповідно до програми навчання. Бібліотекарі супроводжують урок інформацією про наявність у бібліотеці довідково- бібліографічного апарату, доповнюють урок краєзнавчим матеріалом. Нового звучання набувають традиційні бібліотечно-бібліографічні уроки. Оновлені уроки проводяться у формі проектів за методикою «учні навчають учнів». Наприклад, урок-проект за темою «Празька школа» (учні філологічного профілю для учнів фізико-математичного профілю), «Відомі фізики: український аспект», «Учись учитись» (учні 11 класу для учнів 9 класу. Оскільки головною метою професійної орієнтації в школі є підготовка учня до свідомого професійного самовизначення, а метою профільного навчання – забезпечення можливостей для рівного доступу до загальної профільної підготовки, неперервної освіти впродовж життя, виховання особистості здатної до самореалізації, то значне місце на певному етапі у визначенні профорієнтації та профілізації має психолог та соціальний педагог.

Співпраця бібліотекарів з психологом та соціальним педагогом. У контексті їх з учнями особливого значення набуває ефективне інформування щодо забезпечення процесу ознайомлення учнів зі світом професій та вибір навчання за профілем задля вибору майбутньої професії. На цьому етапі бібліотекарі створюють тематичні виставки: «Обери свою професію», «Твоє професійне майбутнє», беруть участь у спеціальних розвивальних тренінгових програмах «Світ професій»; створюють інформаційні буклети: «Народжені на Перегінській землі» (про відомих земляків, що досягли успіху у різних сферах діяльності). Методична робота бібліотеки з профільного навчання. Метою методичної роботи є створення умов для методичного забезпечення реалізації завдань формування, становлення до профільних інтересів і безпосередньої реалізації профільних інтересів учнів. Використовуючи методичні об’єднання вчителів різних профілів, бібліотекарі інформують їх про нові надходження, проводять моніторингові дослідження (методичне об’єднання вчителів української мови і літератури, літературний колаж – моніторинг «П’ятірка кращих українських письменників сучасності»). У  Рожнятівському  районі за програмою профільного навчання працює п’ять навчальних закладів. На базі бібліотеки Перегінської школи проведено районний семінар бібліотекарів: «Проектні технології у роботі шкільної бібліотеки на допомогу профільному навчанню». Друкована продукція бібліотеки рекомендується для використання в роботі інших бібліотек району. Теоретична основа досвіду. аналіз наукової літератури показав, що проблема систематизації профільного навчання є культурно та суспільно значущою. Сучасні підходи теоретиків і практиків переконали в необхідності побудови особистісно орієнтованого навчання в сучасній середній загальноосвітній школі. Огляд наукових досліджень означеної проблеми свідчить, що вітчизняними науковцями широко досліджено різні аспекти профілізації старшої школи. Зокрема, А.Алексюк, Н.Бібік, А.Бойко, С.Гончаренко, І. Лернер, Ю.Мальований, О.Савченко, Б.Федоришин та інші здійснювали розробку концептуальних засад особистісно орієнтованого профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Г.Балл, В.Безпалько, О.Падалка та інші обґрунтували ідею профільної диференціації освіти. І.Кон, Н.Перепелиця, В.Рибалка та інші визначили психологічні особливості профільного навчання старшокласників. А.Агамян, Н.Бондар, Л.Денисенко, І.Лікарчук, В.Романчук, В.Хільковець узагальнили питання профорієнтації та стимулювання професійного самовизначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів. І.Осадчий, А.Самодрин, Н.Шиян та інші виявили особливості організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах у сільській місцевості тощо. Новизна. На основі індивідуального та диференційованого підходів діяльності бібліотекарів в учнів формується комплексне, системне розуміння роботи бібліотеки як складової профільного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. На зміну загальноприйнятим бібліотечно-бібліографічним урокам через упровадження курсу «Інформаційна культура» реалізовано інтерактивну технологію навчання за принципом «учні навчають учнів» та покращення уміння учнів розробляти учнівські проекти в контесті профілізації. Суть досвіду полягає у формуванні інформаційної культури читача – учня, орієнтованої на самостійне здобуття знань та реалізацію профільних інтересів, з урахування сьогодення.

        Складовими технології досвіду є: планування роботи бібліотеки в умовах профілізації, що відображені в «Програмі впровадження профільного навчання Перегінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Рожнятівнської районної ради на 2007-2012 роки» та технологічній карті впровадження профілів;розвиток культури читання як вагомої складової профільного навчання:формування комп’ютерної грамотності як однієї з основних компетенцій сучасного учня, зокрема в процесі профільного навчання;надання інформаційно-методичної допомоги вчителям в організації навчально-виховного процесу з профільного навчання;забезпечення інформаційно-методичної допомоги учням в оволодінні основами наук(інформаційні знання);надання інформаційно-методичної допомоги батькам в організації читання і виховання дітей у контексті профілізації;оновлення універсальної постійно-діючої виставки «Профільне навчання – основний шлях до вибору професії»;моніторинги інформаційних потреб педагогів та учнів щодо профільного навчання зокрема.

Результативність досвіду:простежується системність роботи «бібліотека – педагогічний колектив»:реалізовано інтерактивна технологія навчання за принципом «учні навчають учнів»;покращено вміння учнів розробляти учнівські проекти в контексті профілізації;простежується розмежування термінів «профілізація- профорієнтація» в учнівському колективі, а відтак – розуміння суті профільного навчання;зростання результативності навчання учнів профільних класів у порівнянні із знаннями учнів непрофільних класі. Досвід бібліотекарів Перегінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 є результативним і впроваджуватиметься в практику роботи бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

 

        

ЦІКАВІ ДОСЛІДИ З ФІЗИКИ

22 лютого в нашій школі учні 9-х класів разом із вчителем фізики Христук Олександрою Костянтинівною провели захід «Цікаві досліди з фізики» на який було запрошено учнів та вчителів Перегінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат.Проявлений високий професіоналізм, творчий підхід вчителя, який послужив успішному проведенню заходу. Діти побачили цікаві досліди, простежили зв’язок фізики з життям, отримали масу позитивних емоцій.
Усі діти мріють відчути себе трішки чарівниками, тому в цей день учні зуміли продемонструвати прості, але видовищні фізичні та хімічні експерименти,які зацікавили усіх учасників заходу.

.

Каталоги і картотеки нашої бібліотеки.

І. Вступ                                                                                                                                       ІІ. Основна частина.

 1. Актуальність каталогів та картотек в бібліотеках шкіл.
 2. Організація та використання каталогів в бібліотеці, їхні функції та призначення в сучасній школі.
 3. Картотеки нашої бібліотеки. Передумови організації та ефективність використання.
 4. Ведення та редагування каталогів і картотек.

ІІІ. Висновок.

Сьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а, що набагато важливіше, самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, адаптуватись до нових обставин, знаходити шляхи вирішення життєвих проблем. Тобто, основною метою стає максимальний розвиток компетентності особистості, самоосвіти і самовдосконалення. Виховання інформаційної культури читача є необхідною складовою  загальної життєвої компетенції особистості.Важливою умовою успішної роботи бібліотеки є добре організований довідково – бібліографічний апарат, і ,зокрема, каталоги та картотеки бібліотеки. Важливо, щоб вони відповідали змісту роботи бібліотеки та завданням, які вона ставить перед собою .Система каталогів і картотек – сукупність планомірно організованих , взаємопов’язаних бібліотечних каталогів та бібліографічних картотек, які доповнюють одне одного, розкривають склад і зміст фондів бібліотеки в різних аспектах.У шкільній бібліотеці обов’язковим є абетковий і систематичний каталоги, які призначені як для читачів, так і для службового користування.Абетковий каталог – бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовані за абеткою імен або прізвищ індивідуальних авторів , найменувань колективних авторів або назв творів друку та інших документів. Абетковий каталог шкільної бібліотеки виконує інформаційну, пошукову та освітню функції. Специфіка його побудови дозволяє зібрати в одному місці всі твори окремого автора незалежно від їхнього змісту , а також від того, чи виступає певна особа як індивідуальний автор чи співавтор, редактор, перекладач і т. ін..Інформаційні та пошукові функції абеткового  каталогу полягають у тому, що він розкриває фонд бібліотеки за авторською ознакою, дає змогу інформувати про авторський склад фонду, дізнатись, чи є в бібліотеці конкретний документ і в якій кількості примірників, які ще твори окремого автора представлені у фондах.Розкриття бібліотечного фонду в авторському аспекті має важливе значення для виконання абетковим каталогом освітньої функції, оскільки шкільна бібліотека спрямована популяризувати твори видатних вітчизняних та зарубіжних письменників, вчених, громадських діячів, офіційні документи органів державної влади.  Працюючи з АК учні знайомляться з творчістю певних авторів, здобувають інформацію про невідомі їм твори.Крім безпосереднього обслуговування читачів, каталог ми  використовуємо у внутрішній роботі бібліотеки. За його допомогою здійснюється комплектування і перевірка фонду, вилучення застарілих документів та опрацювання нових надходжень. Без нього неможливо обійтися в довідково – бібліографічній та інформаційній роботі бібліотеки під час виконання різноманітних довідок, складання оглядів, бібліографічних посібників, підготовки масових заходів.Абетковий каталог нашої бібліотеки почав створюватися в 1978 році, коли в штат бібліотеки було взято ще одного працівника.Оформлення каталогу стандартне і звичне для багатьох бібліотек – це дерев’яний ящик з шухлядками, які мають певні написи, і допомагають читачу скоріше зорієнтуватися в пошуку затребуваного документа.Розстановка карток – АК містить бібліографічні записи різних видів документів, що надходять до бібліотеки, незалежно від того, на яких носіях інформації вони представлені. У ньому відображаються книги, брошури, видання, що продовжуються та всі інші видання, що опрацьовуються як документи.Абетковий каталог нашої бібліотеки містить біля двох тисяч карток. Така порівняно з фондом (13884 прим.) невелика кількість карток пояснюється великою кількістю однакових книг одного автора та ще більшою кількістю хрестоматійних видань та інших зібрань, що відповідають шкільній програмі і розраховані на певну контингент учнів.Включення карток в АК відбувається залежно від обсягів нових надходжень. Вилучення карток проводиться на основі актів списання.При оформленні каталогу, кожні 40 – 60 карток, ми відокремлюємо роздільниками. Ми також виділяємо персоналії письменників,творчість яких вивчається за шкільною програмою з української та світової літератури. Написи на роздільниках, дотримуючись добрих традицій, ми робимо бібліотечним почерком.Другим обов’язковим каталогом для якісного функціонування бібліотеки є «Систематичний каталог».«Систематичний каталог» – це бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовують за галузями знань відповідно до певної системи бібліотечно – бібліографічної класифікації. Він розкриває зміст бібліотечного фонду й інформує про те, які видання з тієї чи іншої галузі знань, з того чи іншого питання є в бібліотеці. Систематичному каталогу належить важлива роль серед інших каталогів і картотек у бібліотеці , він є обов’язковим для кожної бібліотеки. Книжковий фонд шкільної бібліотеки розставляють за систематично – абетковим порядком, у такий же спосіб ми групуємо і картки з бібліографічними записами в СК, але це зовсім не означає, що без такого каталогу можна обійтись. Це пов’язано з тим, що на полицях частина видань відсутня: вони знаходяться у читачів й інформації про них немає. Крім того, СК виконує ряд інших функцій.Однією з надважливих для шкільної  бібліотеки є освітня функція каталогу. Вона досягається завдяки змісту і структурі каталогу. Правильно з наукової та педагогічної точки зору побудований СК сприяє баченню учнями найбільш цінних документів, згрупованих за системою знань так, що користувач бачить у бібліотеці літературу з окремих галузей в їх логічному зв’язку, бачить як частину єдиного цілого. Це допомагає йому систематизувати отримані знання, розширює кругозір, сприяє виникненню і розвитку пізнавальних потреб, а значить сприяє ефективному навчально – виховному процесу.За основу систематичного  каталогу  нашої бібліотеки взято структуру таблиць ББК  для дитячих та шкільних бібліотек. Він налічує біля двох тисяч карток, сорок центральних роздільників, понад сто лівосторонніх та правосторонніх роздільників. На центральному роздільнику, зазвичай ми вказуємо  деталізовані ділення, зазначені на подальших роздільниках. Власне, література, що висвітлюється у вищевказаних діленнях, найбільше використовується у навчально – виховному процесі, є найбільш затребуваною. В наступному році ми плануємо використовувати «Спеціальні типові ділення для деталізації матеріалу з історії», оскільки, останнім часом ми отримуємо літературу по даному розділу яку важко проіндексувати.Складовою частиною ДБА шкільної бібліотеки є картотеки, вибір і наповнення яких залежить від потреб читачів та специфіки конкретної бібліотеки. У нашій бібліотеці ефективно функціонують наступні:

«Картотека обліку підручників»;

«Картотека на допомогу профільному навчанню»;

«Краєзнавча картотека»;

«Картотека  «Інноваційні технології в освіті».

   «Картотека обліку підручників» є обов’язковою в роботі шкільного бібліотекаря вона використовується:

 • при щорічній інвентаризації фонду підручників;
 • при підготовці та подачі річних, квартальних та інших звітів чи інформації;
 • при визначенні відсотка забезпеченості школярів підручниками;
 • при заявці на надходження нових підручників;
 • при списанні підручників з фондів бібліотеки;
 • при поданні термінової інформації про підручники;
 • при втраті підручника учнями;
 • при інформуванні батьківського колективу школи чи класу про наявність конкретних підручників;
 • при передачі в користування підручниками в інші бібліотеки району і т.д.

Таким чином, ця картотека виконує провідну роль у всій роботі з підручниками, а власне це і є одним з основних завдань, що стоять перед бібліотекою школи.Наша картотека створена відповідно до класів, і само собою має 11 центральних роздільників, за якими в алфавітному порядку розташовані картки з назвами підручників. Їх налічується 241. На картці на окремий підручник вказується:

 • автор чи автори підручника;
 • повна назва підручника;
 • клас для якого виданий підручник;
 • профіль підручника (для 10-11класів);
 • місце, де виданий підручник;
 • рік видання підручника;
 • кількість підручників;
 • номер запису про отримання підручників у «Книзі сумарного обліку»;
 • вибуття підручників (втрата за певний період);
 • скільки в наявності на даний момент.

Правильна організація та редагування «Картотеки обліку підручників» є запорукою ефективної та достовірної інформації про підручники в будь-який час по будь-якому запиту щодо наявності та забезпеченості підручниками. А в наш час, коли на жаль не відбувається стовідсоткового забезпечення учнів, така інформація є актуальною і надається доволі часто . З 2003 року в нашій школі запроваджено профільне навчання. Це була перша школа району з таким навчанням, і, відповідно досвіду з функціонування профілів було мало. Тому, за рекомендацією і погодженням з педагогічним колективом, ми розпочали роботу з організації «Картотеки на допомогу профільному навчанню». Роздільники та рубрики картотеки були узгоджені з керівниками предметних методоб’єднань . Основним матеріалом для опису, звичайно, були газети та журнали. Статті групувалися за такими діленнями:

– нормативно – правова основа профільного навчання;

– профільне навчання: становлення, пошуки, перспективи;

– психологічний супровід профільної  та до профільної підготовки;

– фізико – математичний профіль;

– філологічний профіль;

– хіміко – біологічний профіль;

– технологічний профіль.

За цими діленнями ми продовжуємо роботу по систематизації та редагуванню картотеки і сьогодні. Картотека налічує біля двохсот карток, продовжує бути актуальною і задіяною в навчально – виховному процесі школи.Правильна організація та редагування «Картотеки обліку підручників» є запорукою ефективної та достовірної інформації про підручники в будь-який час по будь-якому запиту щодо наявності та забезпеченості підручниками. А в наш час, коли на жаль не відбувається стовідсоткового забезпечення учнів, така інформація є актуальною і надається доволі часто.З 2003 року в нашій школі запроваджено профільне навчання. Це була перша школа району з таким навчанням, і, відповідно досвіду з функціонування профілів було мало. Тому, за рекомендацією і погодженням з педагогічним колективом, ми розпочали роботу з організації «Картотеки на допомогу профільному навчанню». Роздільники та рубрики картотеки були узгоджені з керівниками предметних методоб’єднань . Основним матеріалом для опису, звичайно, були газети та журнали. Статті групувалися за такими діленнями:

– нормативно – правова основа профільного навчання;

– профільне навчання: становлення, пошуки, перспективи;

– психологічний супровід профільної  та до профільної підготовки;

– фізико – математичний профіль;

– філологічний профіль;

– хіміко – біологічний профіль;

– технологічний профіль.

За цими діленнями ми продовжуємо роботу по систематизації та редагуванню картотеки і сьогодні. Картотека налічує біля двохсот карток, продовжує бути актуальною і задіяною в навчально – виховному процесі школи.

«Краєзнавча картотека» в нашій бібліотеці ведеться з 1992 – го року, з часу, коли селище відзначало своє 700 – ліття, і стало багато публікацій у місцевій пресі. Картотека налічує 19 рубрик, і більше 300 карток. Вони містяться за такими традиційними роздільниками як «Історія селища», «Життя селища», «Історія та розвиток району» та інші, характерні для такого типу картотек роздільники. Ця картотека має надважливе значення в умовах, коли одним з провідних напрямів роботи шкільної бібліотеки стає національно – патріотичне виховання. Матеріали, вказані в «Краєзнавчій картотеці» використовуються в підготовці масових заходів, при підготовці до уроків історії, географії, літератури та інших. Вони є, інколи,єдиним джерелом інформації при ознайомленні з усіма аспектами існування нашого селища.

 

 

Картотека «Інноваційні технології в освіті» організовувалася в1992 році. Першою її назвою була «Картотека передового досвіду». Вона  розрахована виключно на педагогічний колектив школи. Її основною функцією було вказувати адресу та назву досвіду, який мав гриф Міністерства освіти, і був рекомендований для запровадження в школах країни. Матеріали досвіду друкувались на сторінках педагогічної преси, вони стосувались не тільки навчального, а і виховного процесу. З 2000 року картотеку переіменовано в картотеку «Інноваційних технологій в освіті». Вона налічує 22 рубрики. Картки містяться за такими роздільниками: «Офіційно в освіті», «Управління школою», «Особистісно – зорієнтоване навчання», «Модульне навчання», «Компетентісний підхід у навчанні» і т. д.Слід відзначити, що ефективність використання матеріалів  картотеки не надто висока у зв’язку з появою мережі Інтернет. Але, є певне коло користувачів бібліотеки,( вчителі середнього віку), які традиційно продовжують користуватися класичними видами інформації.

Найдосконаліші каталоги і картотеки не зможуть певною мірою виконувати свої функції, якщо ними не будуть користуватися читачі. Тому, завдання нашої бібліотеки полягає не тільки у створенні повноцінних каталогів і картотек, а й утому, щоб зробити їх доступними, комфортними та затребуваними для наших користувачів.

Список використаних джерел:

 1. Дудіна Н. Г.

Інформаційна робота шкільного бібліотекаря // Шкіл. Світ.- 2001.-№21.- С.8.

 1. Курінська Л. А.

Формування в учнів основ інформаційної культури // Шкіл. б-ка.- 2005.- №2.- С. 21-22.

 1. Малько А. О.

Шкільний бібліотечно – інформаційний центр// Барви творчості:   Наук. – метод. Зб. – К.,1995.- С.235 – 237.

 1. Сидоренко О. Л.

Шкільна бібліотека як інформаційний центр //Шкіл. світ.- 2000.- №1–С.10-11.

 

 

Історія бібліотеки Перегінської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1

  І. Вступ                                                                                                                                                                          ІІ. Основна частина.

 1. Перші згадки про школу нашого селища.
 2. Найперші книги нашої бібліотеки.
 3. Бібліотека до 1939 року.
 4. Перший бібліотекар школи. Початок ведення «Інвентарних книг».
 5. Бібліотека в період Радянського Союзу
 6. Становлення незалежної України та зміни в роботі шкільної бібліотеки.
 7. Шкільна бібліотека сьогодні.                                                                                                                                      ІІІ. Висновок.

Перегіеське – це частина Прикарпаття, де синіють високі гори Грофа, Висока, Сивуля, Хребет Голиці з вічнозеленими смереками та величними загадковими скелями. За переказом, назва селища походить від слова «переганяти». Коли монголо-татарські завойовники вторглися на галицьку землю, а звідси гірськими шляхами гнали полонених на Закарпаття, а далі в Угорщину, то  робили зупинки для перепочинку. Особливо небезпечною була переправа через бурхливу річку Лімницю, тому іншого берега дісталися не всі полонені та супроводжуючі. Частина «перегнаних» поселилася тут, у наших місцях. Так з`явилося наше рідне «Перегінське».Перша письмова згадка про селище зустрічається  в грамоті Галицько-Волинського князя Льва Даниловича 1292 року в якій іде мова про належність Перегінського церкві. Школа в Перегінську діяла з 1832 року- спочатку це була одно класова парохіальна школа. Пізніше, в 1897 році її було реорганізовано в  чотирикласову. Навчання в ній велося польською мовою. З такою організацією навчання школа проіснувала 8 років. В 1905 році завершилося будівництво двоповерхового приміщення школи з ратушею, і в школі стало навчалося 300 дітей переважно заможних селян. До 1939 року в селищі не було жодного вчителя з вищою освітою. До школи брали дітей семирічного віку. Зберігся малюнок тогочасної школи, зображений одним  з вчителів, ким саме – невідомо. В 30-их роках школу, яка називалася «Захоронка» відвідав Метрополит Андрей Шептицький.  Навчання в школі проводили і сестри-монахині.

З 1939 року, з початком становлення на наших землях радянської влади – «перших совітів», починається загальнообов’язкове початкове навчання. Відкривається семирічна школа, де навчали малописьменну та неписьменну молодь. Навчання  проводилось українською мовою. Власне, цей період можна вважати початком утворення шкільної бібліотеки. На жаль, точні дані про створення шкільної бібліотеки відсутні. Але, за спогадами очевидців, шкільна бібліотека в кінці 30-их років ХХ століття вже існувала. Це були  збережені від польської школи підручники для початкових класів та декілька книг з польської та української літератури. Більшість книг належала самим вчителям та отримувалась від заможних селян в подарунок. Учні практично не мали доступу до них. Перший запис в інвентарній книзі зроблено 18 лютого 1952 року. І першою облікованою книгою стала «Большая советская энциклопедия» 1950 року видання.  В 1953 році під  бібліотеку  виділяється окреме приміщення і надбавка діловоду школи   – Халус Ірині Дмитрівні за облік літератури. Бібліотека знаходилась в колишньому замку – фортеці польського шляхтича Яблонського, що знаходилась поряд з шкільним приміщенням.  

                                                                                                                                   

 Згідно наказу РАЙВНО від вересня  1956 року, вводиться ставка бібліотекаря школи. Ним стає вчитель музики Федик Ольга Дмитрівна. Вона займала цю посаду до 1993 року. Саме вона започаткувала ведення «Алфавітного каталогу» та «Систематичного каталогу», які в оновленому вигляді продовжують функціонувати до сьогоднішнього дня. З 1966 року – бібліотекар, згідно наказу директора, є матеріально відповідальною особою. Позаяк кількість примірників постійно зростає, бібліотеці виділяються окремі спеціальні стелажі. Фонд розставляється згідно діючих на той час таблиць УДК. Аналізуючи інвентарні книги, основну частину фонду складала художня література, а також книги довідкової літератури та книги ідеологічного змісту. У відсотковому відношенні переважає література на російській мові.                       Згідно наказу по школі, з 1971 року в бібліотеці створюється фонд підручників. Частина їх була закуплена за рахунок спец коштів, а частина придбана учнями школи. В школі починає проводитись велика робота по збереженню підручників. Бібліотекар проводить  масову роботу по популяризації книг, бере участь у популярних тоді «Ранках», посвятах у жовтенята та піонери, робить спеціальні добірки преси, певний час проводить разом з вчителем історії «Політінформації», тощо. З 1978 – го року, Згідно Постанови Міністерства Освіти УРСР в безкоштовне користування надаються підручники для учнів 1-10 класів. У зв’язку з цим в штат бібліотеки школи вводиться ще однин бібліотекар. Ним стала Люльчак Людмила Миколаївна. Вона працювала до 2014 року.В школі, на чолі з бібліотекарями проводиться величезна робота по  збереженню фонду підручників. Триває щорічна акція «Живи книго!». в якій бібліотека  неодноразово ставала переможцем ІІ (районного в 1996р) та два рази ІІІ (обласного в 1999 та 2003 роках) етапу акції.Започатковується ведення «Картотеки підручників», створюється окрема «Книга сумарного обліку підручників», починає працювати «Книжкова лікарня». Облік, розподіл та збереження фонду підручників стають пріоритетом  у бібліотечній справі школи. Поряд з тим, бібліотекарі стараються пропагувати українську книгу, про що свідчать збережені старі розробки масових заходів. Зокрема, серія  усних журналів «Твій син, Україно!» по творчості Тичини, Рильського, Сосюри, і т.д.Прихід до влади в 1984 р., М. Горбачова та його «перебудова», вносять певну «свіжість» у роботу всіх бібліотек Радянського Союзу, зокрема і в роботу шкільної бібліотеки. Надзвичайно популярними серед учнів та педагогічного колективу стають так звані «заборонені книги», що описують «білі плями історії» Радянського Союзу в цілому, та історію Української РСР зокрема. Шаленим запитом користуються такі автори як Пастернак, Солженіцин, Ахматова, Стус, Симоненко і т.д. А коли в світ вийшла книга Гончара «Собор», бібліотекарям прийшлось вести окремий зошит, де була вказана чітка черга на користування книгою, і за згодою читачів, видавалась книга суто на три дні( зі спогадів Ольги Дмитрівни). У 1984 році закінчено будівництво нової школи в смт. Перегінську. 3-поверхова школа з газовим опаленням, кухнею, спортзалом. Під приміщення бібліотеки виділяється бувша « Учительська» та кабінет «Військової справи» у корпусі «старої школи», де вона знаходиться і до сьогоднішнього дня.

Проголошення незалежності України в 1991 році безперечно внесло зміни в роботу бібліотек в цілому, та шкільних бібліотек зокрема. Прийнятий в 1991 році «Закон про освіту» визначив нові напрямки в навчально – виховному процесі  школи, появляється ряд нових предметів, оновлюється фонд бібліотеки. Починає надходити методична література на українській мові, виходять твори українських авторів, раніше заборонених радянською владою. До них належали твори Стуса, Симоненка, письменників «Празької школи» та інші. На початку дев’яностих розпочинається друк ряду надзвичайно затребуваних хрестоматій: «Українське слово» в 4-ох томах, «Дерево пам.яті» у двох томах, «Рідне слово» і т. д. Про те, станом на перше вересня 1996 – го року, з наявного фонду бібліотеки 15456 (без урахування підручників), на російській мові залишалось 7727 примірників, що становило приблизно половину книг.Десятиріччя з 1990 –го по 2000 – ий рік відзначилось надзвичайно маленькою кількістю надходжень до фонду . Наприклад, у 2000 -му році, за цілий рік  до бібліотеки надійшло  всього 22 примірники художньої та науково – методичної літератури. Незважаючи на те, це десятиріччя можна вважати роками, де книга користувалася найбільшим попитом. Будучи найбільш затребуваним джерелом інформації, книги мали шалену популярність. Коли проаналізувати щоденники роботи бібліотеки за ті роки, то поряд з художньою, неабиякий запит мали і книги довідкового та інформаційного змісту. Словники, довідники,  енциклопедії були своєрідними «монополістами» в достовірності тої чи іншої інформації. Їх не дозволяли виносити за межі бібліотеки, користувались ними виключно в читальному залі. Саме в цей час, велику роль у наповненні фонду бібліотеки актуальною літературою починає відігравати акція «Подаруй бібліотеці книгу!». Іноді,  цілий клас складався на придбання тої чи іншої книги, яка необхідна була у якісному функціонуванні навчально – виховного процесу в школі.З 2009 року в бібліотеці розпочато ведення «Книги подарункових видань». Згідно неї, до цього часу, тобто станом на перше січня 2017 р.,  до фонду прийнято 418 примірників книг на суму 6тисяч 239 грн. Це неабияк впливає на якість та ефективність фонду бібліотеки. Якщо співставити наповнюваність фонду бібліотеки (без урахування підручників), то виходять цікафі цифри: за шість останніх років 37 % надходжень літератури – це результат акції «Подаруй бібліотеці книгу» ; з РАЙВНО – 63%. З 1971- го року  в бібліотеці ведеться «Абетковий каталог». Він налічує більше двох тисяч карток. Також поповнюються «Систематичний каталог», «Картотека на допомогу профільному навчанню», «Краєзнавча картотека», «Картотека підручників», «Картотека інноваційних технологій».З 2003 року в Перегінській  ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів впроваджується профільне навчання. Бібліотекарі активно включаються в цей процес. Створюється «Картотека на допомогу профільному навчанню». Одним з основних напрямів реформування загальної середньої освіти є впровадження профільного навчання в старшій школі. Профільне навчання спрямоване на формування єдиної життєвої, світоглядної, культурної та професійної компетентності учнів, що забезпечить їх подальше самовдосконалення та самореалізацію. Для досягнення цього ми стараємось розробляти бібліотечні заходи, зміст яких одночасно співпадав би з вимогами шкільної програми, щоб не перенавантажувати учнів, і одночасно знайомив їх з чимось новим, захоплюючим і цікавим. Щоб успішно здійснювати інформаційну підтримку профільної школи, повинна змінюватись і бібліотека (оновлення та осучаснення фондів відповідно до функціонуючих профілів, зміна інтер’єру), і сам бібліотекар. Життя заставляє зайнятися щоденною самоосвітою, самовдосконалення, підвищення кваліфікаційного рівня. Сучасний читач має досить високий рівень інформаційної підготовки, і щоб бути цікавими для них, ми в першу чергу самі повинні вільно орієнтуватись в будь-якій профільній літературі, систематично слідкувати за розвитком педагогічних технологій. Наша бібліотека з 2007 року займалася методичною розробкою: «Робота шкільної бібліотеки в умовах профільного навчання». Методична розробка пройшла апробацію і схвалена  науково-методичною радою ОІППО 27 червня 2012 року. В 2003 році бібліотекарі підготували випуск інформаційного вісника «Профільному навчанню  10 років!».                Станом на 01. 01. 2019 р., фонд бібліотеки –  32004 примірники.                                                        Бібліотекарі школи двічі брали участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека». У 2009-му  та 2011-му роках. Відповідно вдалося отримати  5-те та 1-ше місця у ІІІ (обласному) конкурсі. На даному етапі бібліотека являється важливою ділянкою роботи навчального закладу. Вона здійснює єдину для нього державну програму реформування освіти і виховання учнів.

Список використаних джерел:

1.Депутат Б.І.

 Перегінське: історичні новели.- Івано – Франківськ: Симфонія форте, 2004.- 100с.

 1. Михайлів Л. Л.

  Рожнятів і околиці: історико – краєзнавча книга. – Снятин: Прут Принт, 2000.- С. 107-111

 1. Перегінське, 20-30-ті роки ХХ століття: мить історії// Новини Підгір’я .- 2009.- 17, С.2

4.Спогади очевидців:     вчитель: Слюсаренко Є. Й.

                                     Діловод: Андрішак І.І.

                                     Перший бібліотекар: Халус І. І.

                                     Бібліотекар: Федик О.Д.

 

Паспорт бібліотеки

 

ПАСПОРТ  БІБЛІОТЕКИ

 

Назва навчального закладу : Перегінська ЗОШ І-ІІІ ст..№1

Директор закладу (ПІП)      : Депутович І.І.

Завідувач бібліотеки (ПІБ)  : Абрам О.Д.

Бібліотекар :  Глушко М.Я.

Дата заснування бібліотеки : 18.02.1957 р.

Адреса  : 77662 вул.Січових Стрільців 1

смт. Перегінське

Рожнятівський район

Івано-Франківська область

Тел./ факс 0347498531

е-mail: peregscool 1@ gmail.com

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки : 1957 р.

Місце розташування бібліотеки (поверх) : І поверх корпусу №2

Загальна площа  : 85 кв.м.

Наявність читального залу: так,

поєднаний з абонентом

кількість посадкових місць   12

Наявність книгосховища для навчального фонду:  поєднаний з абонентом  

Графік роботи бібліотеки : щоденно з 8.30 до 17.30

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечне обладнання  (кількість)

Стелажі : 20

Кафедри видачі : 1

Столи     : 2

Книжкові шафи : 4

Каталожні шафи : 1

Вітрини для виставок : 4

 

Оргтехніка (кількість)

Комп’ютерна техніка вип. до 2007 р.:

Доступ до Інтернет: є

АБІС «ІРБІС» ні,  «МАRК SQL»ні, інші ні

Електронна пошта ні

Принтер_ні,

сканер ні,

телефон ні

Копіювальна техніка_ні

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо)

ні___________________________________________________________

 

ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ

(Станом на 03.09.2018)

Загальна кількість працівників бібліотеки : два,

з них працюють:

на повну ставку : два

Освіта бібліотечних працівників

Бібліотечна:     вища одна_______1__________

Педагогічна:     вища одна, ______1__________

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки

(рік, форма, необхідне підкреслити)  курси,  2018 рік, семінари, тренінги

Стаж роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою : 29 років

Стаж бібліотечної роботи бібліотекаря:  4 роки

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу: 29 років

Інших співробітників бібліотеки 4 роки

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

Участь у конкурсах (назва, рік проведення) :

Щорічно „Місячник шкільних бібліотек”,

участь у конкурсі «Бібліотекар року 2011»

Відомості про відзнаки у конкурсі : І місце у ІІ (обласному) етапі

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи

уроки ні

гуртки ні

Володіння комп’ютером : володіє

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку : 1995 рік

Правила користування бібліотекою : 2018 рік

Паспорт бібліотеки : 2018 рік

Посадові інструкції : 2018 рік

Планово-звітна документація бібліотеки : так

Інше (зазначити)

 

ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯБІБЛІОТЕКИ

(зазначити, чи є в наявності)

Книга  сумарного  обліку  основного  бібліотечного фонду  (без урахування підручників)   □  так

Книга сумарного обліку підручників   □  так

Книга   сумарного    обліку   документів  на електронних та магнітних носіях ( аудіо/відео касети)  □  ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)  □  так

Зошит обліку документів тимчасового зберігання □  так

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених            □  так

Щоденник роботи бібліотеки                        □  так

Зошит видачі підручників по класах            □  так

Папка копій рахунків і накладних                □  так

Папка руху фонду                                           □  так

Зошит обліку подарункових видань             □  так

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечний фонд  (станом на 03.09.2018 р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК)

 

П о к а з н и к и

Станом на 03.09.2018
назв примірників
І. Основний бібліотечний фонд

(без урахування підручників)

  12115
З них за видами: Книги та брошури:    
Періодичні видання, усього    
для учителів 0  
для учнів 0  
для бібліотечних працівників 0  
Документи на електронних носіях 4  
Аудіовізуальні документи    
За змістом:  Психолого-педагогічні науки                  202
Суспільно-політичні науки   690
Природничі науки   355
Літературознавство, мовознавство   1683
Мистецтво і спорт   127
Художня література   8672
Бібліотекознавство   10
Інша   376
Книгозабезпеченість   10.09
ІІ. Фонд підручників   18672

¹Книгозабезпеченість розраховується шляхом ділення обсягу бібліотечного фонду на кількість користувачів

        

 Основні джерела комплектування фонду (зробити позначку)

 

  органи управління освітою: так                          □  батьківські кошти: так

 спонсори : так                                                        □  обмінно-резервні фонди: так

 

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що     надійшли до бібліотеки до 1995 р. (%)  80

 

Мовний склад основного бібліотечного фонду ( без урахування підручників)

Українською мовою (%) 63

Російською мовою (%) 34

Іншими мовами (%) 3

 

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки (станом на 03.09.2018 р.)

 

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування 1979, обсяг у картках 6370

Систематичний каталог (так, ні), рік заснування 1979, обсяг у картках 1243

Тематичні картотеки (перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках) систематична 280,

краєзнавча 160,

картотека інноваційних технологій 150,

картотека обліку підручників 197,

картотека на допомогу профільному навчанню 72

Робота з користувачами (станом на 03.09.2018 р.)

 

Показники роботи Станом на 03.09.2018 р.
Загальна кількість користувачів  
у т.ч.: учні 1099
           вчителів 113
           батьки 95
           представники місцевих громад, інші 2
Загальна кількість відвідувань 9636
Кількість книговидач, прим. 16487
Обертаність основного бібліотечного фонду² (без урахування підручників) 1.4

Оберненість фонду розраховується шляхом ділення кількості книговидач (без урахування підручників) за рік на обсяг основного бібліотечного фонду.

Загальна кількість підручників 18672
Інформаційна робота:  
дні інформації 1
тематичні тижні 2
заходи з формування інформаційної культури 84
інші заходи 5
Виставкова діяльність:  
виставка нових надходжень 1
тематичні виставки 8
постійно діючі 4
Бібліографічна робота:  
списки нових надходжень 2
у.т.ч. в електронній формі  
тематичні списки 4
у.т.ч. в електронній формі  
інформаційні бюлетені 2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

 

2018 р.
Комплектування фонду Матеріально-технічне забезпечення
Бюджетні кошти Позабюджетні кошти (спонсорські батьківські) Бюджетні кошти Позабюджетні кошти (спонсорські батьківські)
Підручники:

300323 грн 21 коп.

     
Література:

73730 грн 81 коп

490 примірників на суму 8406 грн