Умови доступності осіб з особливими освітніми потребами

ЗАКОН УКРАЇНИ   «ПРО ОСВІТУ»

від 05.09.2017 року №2145-VІІІ  набрав чинності  з 28.09.2017 року

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.
 2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.
 3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.
 4. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.
 5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.
 6. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.
 7. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 8. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 20.  Інклюзивне навчання

 1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.
 2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.
 3. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.
 4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

 1. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.
 2. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

Дистанційне навчання

До уваги учнів і батьків!

      Дирекція ліцею повідомляє Вас про те, що у відповідності до рішення педагогічної ради ліцею від 31.08.2020 року з метою підвищення якості освітнього процесу під час карантинних обмежень затверджено електронну платформу дистанційного навчання Google G Suite for Education, з допомогою якої створені віртуальні класи, через електронну пошту додані до них реальні учні кожного класу, ставляться завдання в спільному структурованому просторі всім школярам або вибірково, здійснюється оперативний обмін інформацією між учнями та вчителями, створюються, передаються завдання, отримуються відповіді та здійснюється оцінювання.

      Допоміжні інформаційні матеріали щодо дистанційного навчання розміщені також на фейсбук-сторінці школи за адресою https://www.facebook.com/pg/peregshool1

Корисними можуть стати також матеріали:

▪ Prometheus https://prometheus.org.ua/
▪ EdEra https://www.ed-era.com/
▪ edX https://www.edx.org/
▪ Coursera https://www.coursera.org/
▪ Matific https://www.matific.com/ua/uk/home/
▪ Khan Academy https://www.khanacademy.org/
▪ Доступна освіта https://dostupnaosvita.com.ua/
▪ iLearn https://ilearn.org.ua/
▪ Be Smart https://besmart.study/
▪ ЗНО-ОНЛАЙН https://zno.osvita.ua/
▪ Відкритий Університет Майдану https://vum.org.ua/
▪ Codecademy https://www.codecademy.com/
▪ Duolingo https://uk.duolingo.com/
▪ Lingva.Skills https://lingva.ua/

 Цікаві завдання для учнів 1-4 класів:

https://osvita.ua/school/70759/

Практичні завдання учнів для 1 класу

https://childdevelop.com.ua/worksheets/8390/

Практичні завдання для учнів 2 класу 

https://childdevelop.com.ua/worksheets/9034/

Практичні завдання для учнів 3 класу

https://childdevelop.com.ua/worksheets/8988/

Практичні завдання для учнів 4 класу

https://childdevelop.com.ua/worksheets/9011/

Шкільні підручники. ЗНО.

 • ZNOUA – класний ютюб-канал для підготовки до ЗНО. Рекомендуємо.
 • Портфель – на сайті розміщені шкільні підручники (за класами), посібники для проведення ЗНО та ДПА, словники тощо.
 • ЗНО. Пробне онлайн тестування – пробне онлайн тестування по ЗНО доступне з таких предметів: українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, російська мова.
 • Шкільні підручники за новою програмою – на сайті можна знайти та завантажити в електронному вигляді шкільні підручники.
 • Шкільні підручники – на сайті зібрані шкільні підручники для учнів молодших класів, а також для старшокласників.
 • 4book – на сайті розміщені шкільні підручники, онлайн посібники, реферати, твори, біографії та багато іншої навчальної літератури.

Вивчення англійської

 • https://www.duolingo.com/ – платформа для вивчення іноземних мов. Англійську можна вивчати як на сайті проекту, так і за допомогою мобільного додатку.
 • English Exercises – на сайті розміщено граматичні вправи для тренування.
 • Write and Improve – сайт для удосконалення навичок письма.

Початкова школа

 • https://childdevelop.com.ua/ – унікальні завдання для розумних дітей.
 • http://soroka-vorona.info/ – це інформаційно-розважальний ресурс на українській мові, який присвячений навчанню, вихованню та розвитку дітей.
 • http://levko.info/ – сайт для дітей та батьків, що пропонує великий вибір ігор, лічилок, загадок, віршів, казок, аудіо та відео матеріалів, поради з рукоділля, розмальовки, найпростіші кулінарні рецепти для малечі, та сценарії дитячих свят.
 • https://pustunchik.ua/ua – інформаційно-розважальний портал присвячений розвитку, навчанню та відпочинку дитини.
 • http://kazkar.info/ – Казкар. Світ казкового дитинства.
 • http://www.megaznaika.com.ua/ –  Мегазнайка. сайт для дітей та батьків, для вчителів початкових класів та вихователів дитячих садочків.
 • http://abetka.ukrlife.org/ – Весела абетка.
 • https://yankogortalo.com/ – Янко Гортало. Чудовий україномовний сайт, що працює переважно на ниві дитячої літератури.
 • http://sonechko.pp.ua/ – Відеопроект “З любов’ю до дітей. Мультфільми онлайн.

Тренування пам’яті, збереження зору

Створення тестів

Вивчення математики

 • http://www.dudamath.com/ – дуже цікава математична лабораторія (англ. мовою, але можна розібратись).
 • https://ru.onlinemschool.com/ – онлайн школа математики. Розв’язування прикладів онлайн з перевіркою. Рекомендуємо.
 • https://www.geogebra.org/?lang=uk – Геогебра. Вивчення алгебри і геометрії онлайн, побудова графіків та поверхонь.

Інформація для вчителів!

Онлайнові уроки можна створювати з використанням наступних інтернет-ресурсів:

http://linoit.com/home – хороша віртуальна дошка, на якій можна розміщувати тексти, зображення, відео, посилання тощо.

https://zoom.u – проведення відеоконференцій (вебінарів).

https://classtime.com –  тести з оцінками.

https://learningapps.org/ – створення різних завдань, тестів, вправ з різних предметів.

https://onlinetestpad.com/ua – конструктор тестів, ребусів, кросвордів тощо.

https://www.desmos.com/  – Десмос для вчителів математики.

https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/ – математичні головоломки.

Тато: Ой, нема часу, дитино…
Дуже зайнятий я нині!
Зараз хочу я швиденько
Дочитати всю рекламу –
А увечері потрібно
Вболівати за «Динамо»,
Ти поклич сестричку Олю,
Хай пограсться з тобою.
(під музику тато з газетою виходить, дівчинка
сідає на килимок)
(під музику заходить сестричка, модниця з
сумкою, сідає за стіл, дістає косметику,
дивиться у дзеркальце – фарбуєтьсяB дівчинка
підбігає до сестрички з альбомом і
фломастерами)
Дівчинка: Дорога сестричка, Оля,
Рада я, що ти не в школі!
Намалюй мені слона
Бо не вмію я сама.
(кладе на стіл альбом і фарби)
Сестра: Малювать слона не хочу,
Бачиш, я фарбую очі,
Бо сьогодні сусід Вовка
Запросив мене в кіно,
A iз Вовкою потрібно
Виглядати на всі сто!
Тож, прошу не заважай.

Мама: (продовжує телефонну розмову) Що?…
Ти кофточку купила?…
Скільки ж коштує вона?..
Яй собі б таку хотіла
Але жаль грошей нема…
(донька приносить стрічку і ляльку)
Донька: Мамо, я принесла стрічку —
Заплети лялі косичку.
Мама: (встає, дивиться на годинник)
Ніколи мені дитино,
Лялькам коси заплітати –
Серіал почнеться скоро,
Краще йди пограйся з татом. (виходить з
каталогом)
(донька бере м’ячик, підходить до тата,
розвертає стілець, тато сидить, закрившись
газетою, донька бігає навколо)
Донька: Тато!… Тато!… Тато!… Тато!…
Досить татку, вже читати
Давай будем в м’ячик грати! (дає татові м’яч)
Тато: Ой, нема часу, дитино…
Дуже зайнятий я нині!
Зараз хочу я швиденько
Дочитати всю рекламу –

1 Ведуча: Нарешті дочекалися суботи-
Не треба йти в садок і на роботу,
Сьогодні разом і батьки і діти
Мабуть цікаве будуть щось робити?
(дзвенить телефонний дзвінок, мама бере
слухавку)
Мама: Алло! Привіт! Це ти кума?…
Щось давно ти не дзвонила —
Я сьогодні вихідна,
Полистать каталог сіла.
Може ввечері у гості ти до мене завітаєш?
Полялякаємо трохи, та поп’ємо разом чаю.
(підходить донька, кладе книжку на стіл)
Донька: Подивись, скоріше, ненько,
Яка книжечка гарненька –
Тут мабуть цікава казка
Прочитай мені будь ласка!
(мама віддає книжку назад)
Мама: Hіколи мені читати
Краще йди ляльками грати!
(донька сідає на килимок)
Мама: (продовжує телефонну розмову) Що?.

Сестра: Малювать слона не хочу,
Бачиш, я фарбую очі,
Бо сьогодні сусід Вовка
Запросив мене в кіно,
A із Вовкою потрібно
Виглядати на всі сто!
Тож, прошу не заважай,
Когось іншого шукай!
(збирає свої речі, виходить)
Дівчинка: (сідає на килимок)
Хоч сьогодні усі вдома,
Та не потрібна я нікому… (тре очі — плаче)
(під музику збирає іграшки, виходить)
2 Ведуча: На жаль,… буває так, що дітям
Нема з ким і поговорити…
Але зібрались тут батьки,
Я знаю, зовсім не такі!
Тож, хай розкажуть діти нам
Про татусів своїх і мам.
Biрші:
1. Нас матуся кличе зранку
До пахучого сніданку.
Тато рідний дасть пораду
Т навчить казати правду.
2. Коли сумно, пригорнуся