Паспорт бібліотеки

 

ПАСПОРТ  БІБЛІОТЕКИ

 

Назва навчального закладу : Перегінська ЗОШ І-ІІІ ст..№1

Директор закладу (ПІП)      : Депутович І.І.

Завідувач бібліотеки (ПІБ)  : Абрам О.Д.

Бібліотекар :  Глушко М.Я.

Дата заснування бібліотеки : 18.02.1957 р.

Адреса  : 77662 вул.Січових Стрільців 1

смт. Перегінське

Рожнятівський район

Івано-Франківська область

Тел./ факс 0347498531

е-mail: peregscool 1@ gmail.com

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки : 1957 р.

Місце розташування бібліотеки (поверх) : І поверх корпусу №2

Загальна площа  : 85 кв.м.

Наявність читального залу: так,

поєднаний з абонентом

кількість посадкових місць   12

Наявність книгосховища для навчального фонду:  поєднаний з абонентом  

Графік роботи бібліотеки : щоденно з 8.30 до 17.30

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечне обладнання  (кількість)

Стелажі : 20

Кафедри видачі : 1

Столи     : 2

Книжкові шафи : 4

Каталожні шафи : 1

Вітрини для виставок : 4

 

Оргтехніка (кількість)

Комп’ютерна техніка вип. до 2007 р.:

Доступ до Інтернет: є

АБІС «ІРБІС» ні,  «МАRК SQL»ні, інші ні

Електронна пошта ні

Принтер_ні,

сканер ні,

телефон ні

Копіювальна техніка_ні

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо)

ні___________________________________________________________

 

ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ

(Станом на 03.09.2018)

Загальна кількість працівників бібліотеки : два,

з них працюють:

на повну ставку : два

Освіта бібліотечних працівників

Бібліотечна:     вища одна_______1__________

Педагогічна:     вища одна, ______1__________

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки

(рік, форма, необхідне підкреслити)  курси,  2018 рік, семінари, тренінги

Стаж роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою : 29 років

Стаж бібліотечної роботи бібліотекаря:  4 роки

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу: 29 років

Інших співробітників бібліотеки 4 роки

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

Участь у конкурсах (назва, рік проведення) :

Щорічно „Місячник шкільних бібліотек”,

участь у конкурсі «Бібліотекар року 2011»

Відомості про відзнаки у конкурсі : І місце у ІІ (обласному) етапі

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи

уроки ні

гуртки ні

Володіння комп’ютером : володіє

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку : 1995 рік

Правила користування бібліотекою : 2018 рік

Паспорт бібліотеки : 2018 рік

Посадові інструкції : 2018 рік

Планово-звітна документація бібліотеки : так

Інше (зазначити)

 

ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯБІБЛІОТЕКИ

(зазначити, чи є в наявності)

Книга  сумарного  обліку  основного  бібліотечного фонду  (без урахування підручників)   □  так

Книга сумарного обліку підручників   □  так

Книга   сумарного    обліку   документів  на електронних та магнітних носіях ( аудіо/відео касети)  □  ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)  □  так

Зошит обліку документів тимчасового зберігання □  так

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених            □  так

Щоденник роботи бібліотеки                        □  так

Зошит видачі підручників по класах            □  так

Папка копій рахунків і накладних                □  так

Папка руху фонду                                           □  так

Зошит обліку подарункових видань             □  так

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечний фонд  (станом на 03.09.2018 р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК)

 

П о к а з н и к и

Станом на 03.09.2018
назв примірників
І. Основний бібліотечний фонд

(без урахування підручників)

  12115
З них за видами: Книги та брошури:    
Періодичні видання, усього    
для учителів 0  
для учнів 0  
для бібліотечних працівників 0  
Документи на електронних носіях 4  
Аудіовізуальні документи    
За змістом:  Психолого-педагогічні науки                  202
Суспільно-політичні науки   690
Природничі науки   355
Літературознавство, мовознавство   1683
Мистецтво і спорт   127
Художня література   8672
Бібліотекознавство   10
Інша   376
Книгозабезпеченість   10.09
ІІ. Фонд підручників   18672

¹Книгозабезпеченість розраховується шляхом ділення обсягу бібліотечного фонду на кількість користувачів

        

 Основні джерела комплектування фонду (зробити позначку)

 

  органи управління освітою: так                          □  батьківські кошти: так

 спонсори : так                                                        □  обмінно-резервні фонди: так

 

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що     надійшли до бібліотеки до 1995 р. (%)  80

 

Мовний склад основного бібліотечного фонду ( без урахування підручників)

Українською мовою (%) 63

Російською мовою (%) 34

Іншими мовами (%) 3

 

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки (станом на 03.09.2018 р.)

 

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування 1979, обсяг у картках 6370

Систематичний каталог (так, ні), рік заснування 1979, обсяг у картках 1243

Тематичні картотеки (перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках) систематична 280,

краєзнавча 160,

картотека інноваційних технологій 150,

картотека обліку підручників 197,

картотека на допомогу профільному навчанню 72

Робота з користувачами (станом на 03.09.2018 р.)

 

Показники роботи Станом на 03.09.2018 р.
Загальна кількість користувачів  
у т.ч.: учні 1099
           вчителів 113
           батьки 95
           представники місцевих громад, інші 2
Загальна кількість відвідувань 9636
Кількість книговидач, прим. 16487
Обертаність основного бібліотечного фонду² (без урахування підручників) 1.4

Оберненість фонду розраховується шляхом ділення кількості книговидач (без урахування підручників) за рік на обсяг основного бібліотечного фонду.

Загальна кількість підручників 18672
Інформаційна робота:  
дні інформації 1
тематичні тижні 2
заходи з формування інформаційної культури 84
інші заходи 5
Виставкова діяльність:  
виставка нових надходжень 1
тематичні виставки 8
постійно діючі 4
Бібліографічна робота:  
списки нових надходжень 2
у.т.ч. в електронній формі  
тематичні списки 4
у.т.ч. в електронній формі  
інформаційні бюлетені 2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

 

2018 р.
Комплектування фонду Матеріально-технічне забезпечення
Бюджетні кошти Позабюджетні кошти (спонсорські батьківські) Бюджетні кошти Позабюджетні кошти (спонсорські батьківські)
Підручники:

300323 грн 21 коп.

     
Література:

73730 грн 81 коп

490 примірників на суму 8406 грн