Структура освіти у ліцеї

Структура освіти у Перегінському ліцеї №1 

Індивідуальні форми навчання:

– екстернатна форма навчання;

– сімейна (домашня) форма;

– педагогічний патронат

Повна загальна середня освіта має три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю два (три) роки.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.  Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

Здобуття профільної середньої освіти у 2017-2018 н.р. передбачає три профільні спрямування:

10 клас – фізико-математичний, філологічний, технологічний;

11 клас – фізико-математичний, філологічний, технологічний;

Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням не обмежує право особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти.

Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Порядок, умови, форми та особливості здобуття повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

Органи управління школою:

Управління Перегінському ліцеї №1 в межах повноважень, визначених законами та установчими документами школи, здійснюють:

 • засновник – Перегінська селищна рада;

 • керівник закладу освіти – директор Перегінського ліцею №1;

 • колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада ліцею;

 • колегіальний орган громадського самоврядування – рада ліцеюу складі:

 • Голова ради:

 • Гулій Ольга Василівна

 • Члени ради:

  • Бойчук Василь Миколайович
  • Яцишинець Андрій Ярославович
  • Шляхтич Богдан Миколайович
  • Глушко Мар’яна Ярославівна
  • Депутович Іван Ілліч
  • Сорока Дарія Петрівна
  • Тофан Руслана Володимирівна
  • Бойко Любов Ярославівна
  • Соломчак Володимир Володимирович
  • Гулій Василина – 10 клас
  • Чічак Соломія – 9 клас
  • Сенич Рома Володимирівна – 11 клас
  • Глушко Соломія – 9 клас
  • Люклян Олександр Петрович – 11 клас