Ресурси бібліотеки.

1.Досвід роботи

Матеріали обласної картотеки передового педагогічного досвіду бібліотекарів Перегінської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 Рожнятівської районної ради Абрам Орини Дмитрівни, Люльчак Людмили Миколаївни.

 «Робота шкільної бібліотеки

в умовах профілізації навчання»

 Досвід вивчали та узагальнили:

Столярчук Г.Я., методист лабораторії національного виховання. Дрогобицький І.І., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри теорії та методики навчання.

 м. Івано-Франківськ, 2012 р.

        Науково-методичний опис досвіду

Головна мета української освіти – створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління здатне навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. Нині одним із пріоритетів досягнення цієї мети є запровадження та підтримка профільного навчання в загальноосвітніх школах. Профільне навчання – профільно диференційована планомірна, організована, спільна двостороння діяльність учителів і учнів, спрямована на свідоме, міцне й глибоке опанування останніми системи профільно орієнтованих знань, умінь і навичок. Профільне навчання справляє гармонізуючий вплив як на особистість зокрема, так і на процес навчання загалом. Подальше забезпечення профільної спрямованості загальної середньої освіти в регіонах України вимагає цілісного системного підходу до навчання особистості та поліпшення стану освіти вцілому. Під час створення моделі профільної школи у Перегінській загальноосвітній школі №1 було враховано, що профільна освіта – це система, яка має складатися з профорієнтаційної роботи, до профільної підготовки та профільного навчання в старшій ланці. У цій системі визначено місце бібліотеки даного навчального закладу, оскільки для якісного функціонування профільної школи надзвичайну роль відіграє інформаційне забезпечення цього процесу. В умовах профілізації старшої школи змінюється і роль бібліотеки в навчально-виховному процесі школи.

Актуальність досвіду «Робота шкільної бібліотеки в умовах профілізації навчання» полягає у забезпеченні можливостей учнів та педагогів для рівного доступу до інформації щодо загальної підготовки і, відповідно, формування особистості, здатної до самореалізації. Це здійснюється через індивідуальний та диференційований підходи в роботі з читачами (педагогами та учнями) в умовах профільної школи що поєднує в собі забезпечення підручниками та іншою методичною, довідковою літературою, періодикою; інформаційне забезпечення (каталоги та картотеки, ріні види інформування); керівництво читанням, індивідуальні та групові види роботи (окремо з кожним учнем або з класом). Не є секретом, що матеріально-технічна база при запровадженні профілів є далекою від ідеальної. Тому особливого значення набувають книги і підручники, що тематично співзвучні з видами профілю. Бібліотека Перегінської загальноосвітньої школи, починаючи з 2010 року комплектується відповідно до замовлення, що враховує бажання учнів та їх батьків займатися в класі того чи іншого профільного спрямування. Створена технологічна карта впровадження профілів, де розписана роль бібліотеки. Окрім того, робота бібліотеки конкретизована в «Програмі впровадження профільного навчання Перегінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Рожнятівської районної ради на 2007-2012 роки» та в річному плані роботи бібліотеки. У школі запроваджено чотири профілі: фізико-математичний, філологічний, природничий, технологічний. На особливому рахунку все, що стосується якомога повнішого інформаційного забезпечення профільних потреб як вчителів, так і учнів. Для педагогів – підписка періодичних видань у повному обсязі, ведення каталогів та картотек за профілями. Для учнів – забезпечення підручниковою та довідковою літературою за профілем, використання підручникового фонду за минулі роки, що не втратили актуальності і є співзвучні з відповідним профілем. На певному етапі була відсутність сучасного довідкового фонду за профілями вивчення, та з часом це вдалося вирішити за рахунок акції «Подаруй бібліотеці книга. Особливого значення набуває ознайомлення з фондом бібліотеки під час проведення предметних тижнів. Так, один стелаж звільняється для принесених учнями та педагогами з домашніх бібліотек підручників, книг, періодики, дисків, фотографій, тощо. Зазвичай, цей матеріал найбільше зацікавлює представників учнівського та педагогічного колективів. Виставкова діяльність бібліотеки. У бібліотеці функціонує універсальна постійно діюча виставка « Профільне навчання основний шлях до вибору професії». По мірі нових надходжень на виставку бібліотекарі проводять огляди літератури « Профільне навчання –вимога часу». Бібліотекарі моделюють ситуацію, коли практично не задіяні раніше книги стали досить часто затребуваними читачами – учнями старшої школи. Це, зокрема, стосується літератури природничого відділу, мовознавчого та літературознавчого, відділу історії. У своїй роботі бібліотекарі і надалі реалізовуватимуть якнайповніше висвітлення фонду, що відображає відповідний профіль, адже профільне навчання – початкова сходинка на шляху до професійної кар’єри. З метою якнайповнішого забезпечення інформацією профільної школи створено відповідні картотеки. До них бібліотекарі заносять газетно-журнальні статті, книги. Починаючи з 2005 року у бібліотеці започатковано ведення картотеки «На допомогу профільному навчанню». Носії досвіду створюють інформаційні списки літератури для учнів за участі вчителів-предметників (наприклад, «Вчені – математики», «Знавцям мови та літератури», «Щоб успішно здати потрібно прочитати»). Однією із форм співпраці з педагогічним колективом є бібліографічне інформування педагогів – пріоритет у діяльності бібліотеки. Поширеною є форма експрес – інформації, наприклад, «Українські фізики в сучасному світі», «Екологія рідного краю». Бібліотекарі створюють рекомендовані бібліографічні покажчики літератури для фізико-математичного, філологічного, природничого, технологічного профілю. («Творці фізики: відомі й невідомі. Український аспект», «Літературна Рожнятівщина»). Носії досвіду систематично інформують учителів про нові документи в галузі освіти, матеріали з викладання предметів, методики сучасного уроку, нові підручники, що вийшли з друку. Це здійснюється за допомогою індивідуального, групового та масового інформування. Наприклад, покажчик статей «Уроки фізики в фізико-математичному профілі» по журналі «Фізика. Астрономія», рекомендаційний список літератури «Фахова самореалізація вчителя української мови в умовах профільної освіти». Для класних керівників – список рекомендованої літератури «Основні напрямки роботи класного керівника в умовах профільного навчання». Найефективнішими формами масового інформування є інформаційні огляди нових надходжень, періодичних видань, книжкові виставки, бібліографічні огляди, що проходять на педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднаннях учителів. Робота із формування інформаційної культури учнів здійснюється через систему занять у співпраці бібліотекаря і вчителя (інформаційний урок-проект для учнів 11 класу філологічного профілю «Празька школа», проект бібліотечно-бібліографічного уроку для 10 класу «Готуючи домашнє завдання», бібліотечно-бібліографічне заняття для учнів 9 класу «Творці фізики: відомі і невідомі»). Надзвичайно ефективними є інтегровані уроки. Особливо це стосується уроків літератури, історії, географії, біології. Для профільного навчання організовуються хвилинки ерудита відповідно до програми навчання. Бібліотекарі супроводжують урок інформацією про наявність у бібліотеці довідково- бібліографічного апарату, доповнюють урок краєзнавчим матеріалом. Нового звучання набувають традиційні бібліотечно-бібліографічні уроки. Оновлені уроки проводяться у формі проектів за методикою «учні навчають учнів». Наприклад, урок-проект за темою «Празька школа» (учні філологічного профілю для учнів фізико-математичного профілю), «Відомі фізики: український аспект», «Учись учитись» (учні 11 класу для учнів 9 класу. Оскільки головною метою професійної орієнтації в школі є підготовка учня до свідомого професійного самовизначення, а метою профільного навчання – забезпечення можливостей для рівного доступу до загальної профільної підготовки, неперервної освіти впродовж життя, виховання особистості здатної до самореалізації, то значне місце на певному етапі у визначенні профорієнтації та профілізації має психолог та соціальний педагог.

Співпраця бібліотекарів з психологом та соціальним педагогом. У контексті їх з учнями особливого значення набуває ефективне інформування щодо забезпечення процесу ознайомлення учнів зі світом професій та вибір навчання за профілем задля вибору майбутньої професії. На цьому етапі бібліотекарі створюють тематичні виставки: «Обери свою професію», «Твоє професійне майбутнє», беруть участь у спеціальних розвивальних тренінгових програмах «Світ професій»; створюють інформаційні буклети: «Народжені на Перегінській землі» (про відомих земляків, що досягли успіху у різних сферах діяльності). Методична робота бібліотеки з профільного навчання. Метою методичної роботи є створення умов для методичного забезпечення реалізації завдань формування, становлення до профільних інтересів і безпосередньої реалізації профільних інтересів учнів. Використовуючи методичні об’єднання вчителів різних профілів, бібліотекарі інформують їх про нові надходження, проводять моніторингові дослідження (методичне об’єднання вчителів української мови і літератури, літературний колаж – моніторинг «П’ятірка кращих українських письменників сучасності»). У  Рожнятівському  районі за програмою профільного навчання працює п’ять навчальних закладів. На базі бібліотеки Перегінської школи проведено районний семінар бібліотекарів: «Проектні технології у роботі шкільної бібліотеки на допомогу профільному навчанню». Друкована продукція бібліотеки рекомендується для використання в роботі інших бібліотек району. Теоретична основа досвіду. аналіз наукової літератури показав, що проблема систематизації профільного навчання є культурно та суспільно значущою. Сучасні підходи теоретиків і практиків переконали в необхідності побудови особистісно орієнтованого навчання в сучасній середній загальноосвітній школі. Огляд наукових досліджень означеної проблеми свідчить, що вітчизняними науковцями широко досліджено різні аспекти профілізації старшої школи. Зокрема, А.Алексюк, Н.Бібік, А.Бойко, С.Гончаренко, І. Лернер, Ю.Мальований, О.Савченко, Б.Федоришин та інші здійснювали розробку концептуальних засад особистісно орієнтованого профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Г.Балл, В.Безпалько, О.Падалка та інші обґрунтували ідею профільної диференціації освіти. І.Кон, Н.Перепелиця, В.Рибалка та інші визначили психологічні особливості профільного навчання старшокласників. А.Агамян, Н.Бондар, Л.Денисенко, І.Лікарчук, В.Романчук, В.Хільковець узагальнили питання профорієнтації та стимулювання професійного самовизначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів. І.Осадчий, А.Самодрин, Н.Шиян та інші виявили особливості організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах у сільській місцевості тощо. Новизна. На основі індивідуального та диференційованого підходів діяльності бібліотекарів в учнів формується комплексне, системне розуміння роботи бібліотеки як складової профільного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. На зміну загальноприйнятим бібліотечно-бібліографічним урокам через упровадження курсу «Інформаційна культура» реалізовано інтерактивну технологію навчання за принципом «учні навчають учнів» та покращення уміння учнів розробляти учнівські проекти в контесті профілізації. Суть досвіду полягає у формуванні інформаційної культури читача – учня, орієнтованої на самостійне здобуття знань та реалізацію профільних інтересів, з урахування сьогодення.

        Складовими технології досвіду є: планування роботи бібліотеки в умовах профілізації, що відображені в «Програмі впровадження профільного навчання Перегінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Рожнятівнської районної ради на 2007-2012 роки» та технологічній карті впровадження профілів;розвиток культури читання як вагомої складової профільного навчання:формування комп’ютерної грамотності як однієї з основних компетенцій сучасного учня, зокрема в процесі профільного навчання;надання інформаційно-методичної допомоги вчителям в організації навчально-виховного процесу з профільного навчання;забезпечення інформаційно-методичної допомоги учням в оволодінні основами наук(інформаційні знання);надання інформаційно-методичної допомоги батькам в організації читання і виховання дітей у контексті профілізації;оновлення універсальної постійно-діючої виставки «Профільне навчання – основний шлях до вибору професії»;моніторинги інформаційних потреб педагогів та учнів щодо профільного навчання зокрема.

Результативність досвіду:простежується системність роботи «бібліотека – педагогічний колектив»:реалізовано інтерактивна технологія навчання за принципом «учні навчають учнів»;покращено вміння учнів розробляти учнівські проекти в контексті профілізації;простежується розмежування термінів «профілізація- профорієнтація» в учнівському колективі, а відтак – розуміння суті профільного навчання;зростання результативності навчання учнів профільних класів у порівнянні із знаннями учнів непрофільних класі. Досвід бібліотекарів Перегінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 є результативним і впроваджуватиметься в практику роботи бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.